U slaat een verdachte, mag dat?

Nee dat mag niet, een verdachte in een verhoorkamer met de vlakke hand een flinke – en pijnlijke – mep tegen de zijkant van het hoofd geven, dat mag een politieman niet doen. Het gerechtshof in Den Haag vindt echter niet dat deze brigadier van de politie Den Haag hiervoor moet worden vervolgd. 

Homofiel

Er waren in het benauwde verhoorkamertje twee agenten aanwezig. Nadat de tik was uitgedeeld was de verdachte (van een woninginbraak) van zijn stoel gevallen en lag deels onder de tafel terwijl de verbalisant met gebalde vuisten boven hem stond. Hij riep ‘homofiel’ en ‘mietje’ en eiste dat de verdachte op zou staan. Toen de verdachte weer rechtop stond zei hij dat dit mishandeling was, waarop de agent met gebalde vuisten naar hem in de lucht sloeg en zei: ‘als ik dit zou doen, dat zou mishandeling zijn.’

Pets

Na de aangifte is de betreffende rechercheur verhoord. Hij ontkende mishandeling. Hij sprak van een beheerste, corrigerende tik. Hij zegt daarna gezegd te hebben: ‘Stel je niet zo aan sta op, homo, mietje.’ De collega-rechercheur zei later dat hij de tik niet had gezien maar wel een ‘pets’ had gehoord. Hij hoorde for de pets de verdachte steeds ‘rochelen en boeren’. Hij getuigde dat zijn collega opstond van de computer en na de ‘pets’ zei: ‘je moet je eens leren gedragen’.

Sepotbeslissing

De agent heeft een disciplinaire straf gekregen voor de tik en ook wegens het zeggen van ‘homo’ en ‘mietje’. De officier van justitie besloot de agent niet verder te vervolgen. De verdachte kreeg over deze sepotbeslissing pas een brief in augustus 2014, nadat hij navraag had laten doen door zijn advocaat. Daarop eiste hij vervolging bij het gerechtshof. Dat deze week arrest wees.

Pijn

Het hof stelt voorop dat het slaan van verdachten uit ten boze is. Voorzover er in het dossier aanknopingspunten voor te vinden zijn dat de verdachte ‘pijn’ heeft gehad, vindt het hof dat ‘met bevelen van strafvervolging thans – meer dan drie en een half jaar later – geen redelijk doel meer wordt gediend.’

Geen excuses

Advocaat Nienke Hoogervorst vindt de afloop van de zaak: ‘gek’. Hoogervorst: ‘Het gaat om een ambtenaar in functie, iemand op wie wij allemaal moeten kunnen vertrouwen, die slaat en bedreigt, en misbruik maakt van zijn macht.’ Volgens haar wil de politie de zaak stilhouden.

Er is met de verdachte geen gesprek geweest en hem zijn geen excuses vanuit de politieorganisatie aangeboden. Hoogervorst: ‘Ofwel wordt deze kwestie niet serieus genomen, ofwel wordt ten onrechte voorrang gegeven aan het inperken van imagoschade.’