Uitgaven bestrijding misdaad stabiel

Volgens  het CBS werd er in 2015 in Nederland 12,9 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit. Dat bedrag is al zo’n vijf jaar hetzelfde. Wel is er een verschuiving waarneembaar waar dat geld aan wordt besteed. Uitgaven aan opsporing en vervolging zijn bijvoorbeeld afgenomen.

Aan berechting en tenuitvoerlegging werd juist meer geld uitgegeven. En aan ondersteuning van verdachten en daders werd in 2015 zelfs twee keer zo veel besteed als in 2002. Aan hulp aan slachtoffers van misdrijven werd ook meer dan het dubbele uitgegeven. Je kunt dus stellen dat er meer geld gaat naar een later moment in de strafrechtketen.

Preventie

Het meeste geld gaat naar de preventie van criminaliteit: 6,1 miljard euro. Daarvan wordt het meeste betaald door bedrijven en huishoudens. (Denk aan beveiliging.) Opsporing krijgt 2,8 miljard per jaar.

Wie betaalt wat?

Van het totaal van 12,9 miljard wordt het meeste opgehoest door het Ministerie van Veiligheid en Justitie: 8,2 miljard. Bedrijven dragen 2 miljard bij. Huishoudens 1 miljard.

Hier de berichtgeving van het CBS.