Uithaler op haventerrein krijgt geen cel maar taakstraf

Een 27-jarige man uit Rotterdam krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 70 uur omdat hij in de vroege ochtend van 22 november 2022 op een terrein met containers van Hutchison Ports ECT Delta werd gesnapt. De officier van justitie had een straf van vier maanden cel geëist.

Grassprietjes

De Rotterdamse politierechter constateerde dat er vier personen waarvan er twee worden gevonden in een lege container. De verdachte werd aangetroffen op de parkeerplaats. ‘Wat deed u daar?’, vroeg de politierechter. ‘Daar wil ik geen antwoord op geven’, zei de verdachte. De rechter vond dat jammer en merkte op dat de verdachte daar toch niet was ‘om grassprietjes te tellen?’

Het is verboden om op haventerreinen te komen. In de wetgeving zijn sinds vorig jaar de straffen ervoor hoger en de bepalingen uitgebreid.

Streng

De verdachte is in het dagelijks leven fulltime pakketbezorger. Hij woont bij zijn moeder en heeft bij zijn ex-vriendin twee kleine kinderen.

De officier van justitie zegt streng te moeten zijn vanwege de grote importen van cocaïne in de haven en daarom volgens de richtlijn vier maanden cel te eisen, baan en kinderen of niet. Bovendien eist de officier van justitie een gebiedsverbod voor de haven om herhaling te voorkomen.

‘Ik stel voor het helemaal anders te doen’, zei de advocaat van de verdachte. Omdat haar cliënt op het goede pad is met werk en twee kinderen, bij wie hij actief bijdraagt in de opvoeding, vroeg ze om alleen een voorwaardelijke celstraf. Anders zou de man zijn baan verliezen en het contact met de kinderen zou verslechteren.

Op orde

De politierechter besloot dat de verdachte zijn leven – los van de uithaalactie – ‘goed op orde’ heeft. Omdat de verdachte spijt heeft betuigt en niet eerder met justitie in aanraking is geweest legde ze alleen een voorwaardelijke straf op met een proeftijd van twee jaar, naast de taakstraf.

De politierechter zag niets in een gebiedsverbod. ‘Dat wordt doorgaans opgelegd als de leefomgeving van burgers of slachtoffers in het geding is, dat is hier niet zo. Bovendien is het gewoon strafbaar om in de haven te zijn, dus is er ook geen aanleiding om een gebiedsverbod op te leggen.’

Vorig jaar zijn 241 uithalers van drugs van haventerreinen gehaald. In 2021 waren dat er 400. Het Openbaar Ministerie denkt dat die daling komt door de nieuwe uithalerswet die op 1 januari 2022 van kracht werd. De maximaal mogelijke celstraf is 1 jaar cel.