Undercovers namen identiteit dode kinderen

De Britse Metropolitan Police moet details prijsgeven over de manier waarop politie-undercovers zijn omgegaan met identiteit van overleden kinderen. Het Liberaal Democratische parlementslid Duncan Hames heeft vragen gesteld uit naam van een burger die wilde weten of de identiteit van zijn overleden dochter is gestolen.

Door @Wim van de Pol

Al twee jaar lang is de politie gedwongen mondjesmaat informatie over deze methode publiek te maken. De leeftijden van de kinderen die de politie heeft gebruikt zijn 0, 1, 4 tot en met 14, 16, and 17. Vast staat nu dat de identiteit van kinderen die 2, 3 en 15 waren toen ze overleden niet is gestolen. De leeftijd van de dochter van de betrokken burger was overigens 15 jaar. Volgens The Guardian dreigde er een rechtszaak over de kwestie maar het zover kwam heeft de politie toegegeven nadat de privacy waakhond al had bepaald dat de informatie openbaar moest gemaakt.

Niet bestaande identiteit

De identiteit van dode kinderen werd gestolen om op die manier een niet bestaande identiteit te ontwikkelen met als doel te infiltreren in met name politieke groeperingen. The Guardian onthulde twee jaar geleden dat in in ongeveer 40 jaar van zeker 80 dode kinderen de identiteit overgenomen en verder ontwikkeld door de SDS. Dat gebeurde zonder toestemming van de ouders. De undercovers moesten de levens van familieleden bestuderen en de plaatsen bezoeken waar het kind ooit woonde, en ook hun verjaardag vieren.

Jakhals

Ambtenaren ploegden door geboorteregisters en creëren aliassen waarop andere ambtenaren rijbewijzen en burgerservicenummers uitgaven. Sommige undercovers gebruikten een dergelijke identiteit langer dan tien jaar. In Frederick Forsyth’s roman Dag van de Jakhals (over de planning van een moordaanslag op de Franse president De Gaulle in de jaren zestig) staat de techniek beschreven. Niettemin heeft de Britse staat er alles aan gedaan om de techniek staatsgeheim te houden. Door publicaties op basis van klokkenluiders (zoals Peter Francis, foto links boven) en druk vanuit het parlement heeft de politie toegegeven. Op de foto rechts een undercover die in de jaren negentig als politiek activist poseerde.

Gestopt?

Hoewel de SDS werd in 2008 werd opgeheven bestaat er in het Verenigd Koninkrijk grote twijfel over de vraag of het overnemen van de identiteit van dode kinderen is gestopt. Mogelijk zetten andere diensten de praktijk voort. Het is ook mogelijk dat de praktijk juist is gestopt omdat in geautomatiseerde bestanden zoeken naar sterfgevallen gemakkelijker is. Verschillende ouders die willen vaststellen of de identiteit van hun kind gestolen is maar krijgen waarschijnlijk geen nadere informatie meer.