Uniek: ex-kinderporno verdachte spreekt (VIDEO)

In België doet de federale politie een onderzoek naar smaad en laster tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven na een klacht van voormalige jongensprostitué Robby van der Plancken. Vervloesem beschuldigde hem in de zogeheten Zandvoortse kinderpornozaak van moord.

Door @Wim van de Pol

Robby van der Plancken zit in de tuin achter de plantenwinkel waarboven hij woont, in Bonheiden, onder rook van Mechelen. Jarenlang zweeg de voormalige jongensprostituee als het graf. In augustus nodigde hij media waaronder Crimesite uit om zijn verhaal te doen. ‘Hij moet stoppen’, zegt hij over Marcel Vervloesem, zelf-benoemde kinderpornojager uit Morkhoven, ‘Vervloesem heeft mij door de jaren heen in tientallen interviews afgeschilderd als een verschrikkelijk monster’.

Onlangs was er plotseling onrust in Bonheiden door nieuwe beschuldigingen aan het adres van Van der Plancken. Die zegt dat er voortdurend berichten met een fake-account op de Facebook-pagina van de plantenwinkel worden geplaatst. Hij spreekt van een hetze. Het dorp is ontzet en Van der Plancken voelt zich bedreigd.

Wereldnieuws

Vanaf 15 juli 1998 was de zogeheten Zandvoort-zaak wereldnieuws. Cameraploegen verdrongen zich voor een huis in het nietige plaatsje Morkhoven in de Vlaamse Kempen. Vervloesem’s zogeheten Werkgroep Morkhoven stelt misbruikte kinderen op te sporen en een groot schandaal op het spoor te zijn. In een appartement in Zandvoort is op 28 juni 1998 ingebroken en Vervloesem had een voorraad kinderporno in handen, afkomstig uit die woning. Hij schakelde de politie in, maar ook (toenmalig) televisieprogramma Nova. Hij beweerde een internationaal kinderporno-netwerk op het spoor te zijn.

De zaak kreeg reusachtige proporties. “Zandvoort” werd al snel de opening van het televisienieuws in Nederland en andere Europese landen.

Manuel Schadwald

Manuel Schadwald

Kort voordat in Nederland in 1998 de Zandvoortse kinderporno-zaak losbarstte schoot Robby van der Plancken in Italië op 19 juni 1998 de man dood die de Zandvoortse voorraad kinderporno had verzameld – Gerry Ulrich (49). Marcel Vervloesem schilderde een wijdvertakt complot. Van der Plancken speelde erin een hoofdrol, beweerde hij, en zou zowel slachtoffer als dader zijn. Met Ulrich en anderen zou hij kinderen hebben uitgebuit en misbruikt en ook verantwoordelijk zijn voor de dood van het verdwenen Duitse jongetje: Manual Schadwald (12).

De naam “Robby Van der P.” ging de wereld over.

Blikjes

Van der Plancken werd als kind in een tehuis misbruikt en raakte in de jaren negentig verzeild in het circuit van de jongensprostitutie in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hij was toen 14 jaar maar hij hield zich staande. Hij verdiende goed geld. In het circuit waar hij werkte zaten jongens vanaf 15 jaar, voorzover hij wist was hij de jongste.

Hij kreeg een vriendin en zelfs een kind. Gerry Ulrich, die Robby via iemand in het circuit had leren kennen, ondersteunde hem financieel en hij bleef met hem omgaan.

Toscane

Van der Plancken (toen 23, foto links) reisde in 1998 met Gerry Ulrich op de motor, een nogal opvallende witte Honda Goldwing, langs Mediterrane kusten. Op een dag schoten ze op blikjes met een pistool in de bossen bij Pomarance, in Toscane. Plotseling lag Gerry Ulrich dodelijk getroffen in de zon. Van der Plancken schakelde de hulpdiensten in. Het was een ongeluk geweest, zo verklaarde hij, het schot ging af terwijl hij checkte waarom het pistool blokkeerde.

Aanvankelijk was hij verdacht van verboden wapenbezit en schieten in het openbaar. Al snel bereikte de Italiaanse politie het nieuws dat Van der Plancken internationaal werd gezocht voor de Zandvoortse kinderporno-zaak. De verdenking werd hierdoor omgezet in moord. De aanklager achtte bewezen dat Robby wraak hebben genomen op zijn “vaderfiguur” Gerry Ulrich en dat beiden een rol hadden gespeeld in het misbruiken van zeer jonge kinderen. Van der Plancken verdween voor twee jaar in isolatie. Als “kinderverkrachter” was hij zijn leven in de Italiaanse cel niet zeker.

Ravijn

Schietongeluk of niet, Van der Plancken overwoog eerder om Ulrich in Frankrijk in een ravijn te duwen. Voor het vertrek zegt hij bij toeval in het huis van Ulrich foto’s te hebben gezien waarin deze Robby’s dochtertje – toen drie jaar – seksuele handelingen liet verrichten.

Hij haatte Ulrich. ’Hij komt niet meer levend thuis’, zegt hij nu destijds te hebben gedacht tijdens de trip.

Na de arrestatie van Van der Plancken bezocht een stoet van politiemensen uit Nederland, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland hem in zijn cel. Aanleiding was het rumoer dat mede door Marcel Vervloesem tot stand gekomen was. Het Nederlandse onderzoek naar “Zandvoort” met tientallen politiemensen strekte zich uit tot 184 getuigenverhoren. Naast deze getuigen werden nog eens 848 personen benaderd. De voorraad kinderpornografische afbeeldingen beperkte zich echter tot 710, vooral oude plaatjes. Er werden 31 afnemers in Ulrichs netwerk opgespoord.

Tattoo

Misbruik van zeer jonge kinderen bestond zeker. Maar, in ruim achttien jaar onderzoek is tegen Van der Plancken nooit bewijs als betrokkene bij dergelijke kinderporno opgedoken, ondanks schone beloften van de Werkgroep Morkhoven. Evenmin vonden de onderzoekers een rol van Gerry Ulrich of Robby van der Plancken bij de productie van kinderporno. Op 27 juli 1999 stelde de Haarlemse officier van justitie een kennisgeving van niet verdere vervolging op.

Manuel Schadwald werd nooit teruggevonden. Van der Plancken is niet aangetroffen op kinderporno-video’s, wel op pornovideo’s waarin jongens seks hebben. Uitzondering is – zegt Van der Plancken – één video. Te zien is dat gemaskerde mannen een jonge jongen ernstig mishandelen en misbruiken. Aan de hand van de tattoo op zijn borst stelde de recherche vast dat het slachtoffer Van der Plancken zelf was, toen rond de 15 jaar oud.

Loodzwaar

De uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek in 1998 in Italië bepaalde, onder meer door het ballistische onderzoek, dat Van der Plancken niet voor moord of zelfs maar voor gekwalificeerde doodslag werd veroordeeld. Het bleef doodslag en wapenbezit, hetgeen resulteerde in 14 plus 1 jaar. Zijn straf bezorgde Van der Plancken loodzware jaren:

De eerste twee jaar werd ik geregeld mishandeld. Ook veel later moest ik steeds proberen te bewijzen aan de medegetineerden dat ik niets met kinderporno te maken had. Overbrengen naar Nederland of België om daar mijn straf uit te zitten werd steeds geweigerd.

Hij belandde uiteindelijk tussen de maffiabazen in de gevangenis van Novara, in zeer zwaar regime. Hij zat totaal elf jaar van zijn staf uit. Hij kwam vervroegd vrij nadat botkanker bij hem werd geconstateerd. Hij dook onder. Later werkte hij als chauffeur in Italië en woonde daar samen met een vriendin. Enkele jaren geleden streek hij neer in Vlaanderen. Sindsdien woont hij samen met een Belgische. Het verleden leek begraven.

Liquidatiepoging

Tot afgelopen zomer in Bonheide berichten begonnen te circuleren waarin Van der Plancken opnieuw beschuldigd werd van betrokkenheid bij de dood van Manual Schadwald en de productie van porno met kinderen. Ook circuleerde op Facebook het verhaal dat een poging tot diefstal in de winkel feitelijk een poging was geweest Van der Plancken te liquideren. Van der Plancken tegen Crimesite: ‘ik kan bewijzen dat de bron van die berichten Vervloesem en zijn Werkgroep Morkhoven is’. Hij deed aangifte van eerroof en laster. Het onderzoek is inmiddels doorgeschoven naar de federale politie.

Hij besloot ook voor het eerst naar buiten te treden. Van der Plancken: ‘Vele verhalen over kinderporno die jarenlang zijn verspreid zijn te herleiden naar Vervloesem en die blijken niet te kloppen. Steeds weer schermt hij met bewijzen die hij zou hebben. Tot aan een seksvideo van prins Claus en Joris Demmink toe. Er komt nooit wat van van.’ Vervloesem werd enkele jaren geleden overigens zelf veroordeeld voor seksueel misbruik van een minderjarige neef.

Van der Plancken benaderde de alternatieve Nederlandse internetsite Talk2Myra omdat die vele interviews en beweringen van Vervloesem publiceerde. De site plaatste daarop een lang interview met Van der Plancken op YouTube.

Wordt vervolgd.

https://youtu.be/Xe-pLSj8v8o