Vaker excessief geweld tegen agenten

Het aantal meldingen van zwaarder geweld tegen politiemensen is het afgelopen jaar gestegen, meldt de politie op basis van eigen cijfers. Desondanks is het aantal politiemensen dat vorig jaar met agressie en geweld werd geconfronteerd stabiel ten opzichte van het jaar ervoor: in 2021 werden 13.000 meldingen gedaan.

Coronabeleid

Agenten kregen in 2021 vaker te maken met zware mishandeling of poging tot moord en doodslag. De coronapandemie is onlosmakelijk verbonden met deze geweldscijfers. Het aantal demonstraties en rellen nam tijdens het handhaven van de coronamaatregelen toe. Deze demonstraties tegen het coronabeleid trokken meer mensen aan die bewust kwamen om geweld te plegen tegen agenten.

Wel nam het uitgaansgeweld af (763 meldingen in 2020 tegen 470 vorig jaar) doordat de horeca lange tijd dicht was door de lockdown en mensen meer thuis waren.

Agenten kregen vaker te maken met agressie wanneer ze optraden tegen huiselijk geweld (596 meldingen in 2020 tegen 699 vorig jaar).

Online bedreiging

Online intimidatie en bedreiging van politiemensen vond ook vaker plaats, waarbij privégegevens gelekt worden, ook wel ‘doxing’ genoemd. Er wordt volgens de politie gewerkt aan een wetsvoorstel dat de oproep om iemands privégegevens te achterhalen strafbaar stelt.

Vaker poging tot moord/doodslag

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat politiemensen, vergeleken met 2020, vorig jaar vaker excessief geweld meldden. Zo werd er vorig jaar 108 keer met een voertuig ingereden op een agent, ten opzichte van 50 keer in 2020. Ook het aantal meldingen van poging tot moord ging van 6 in 2020 naar 15 meldingen vorig jaar. Het aantal meldingen van poging tot doodslag steeg van 181 naar 232. Openlijk geweld is zelfs verdrievoudigd: 453 maal tegenover 135 eerder.

Volgens landelijk portefeuillehouder geweld tegen politiemensen Peije de Meij ligt de oorzaak bij de geweldsverschuiving breder.

Het is een trend bij een deel van de samenleving, dat het gezag van de overheid, hulpverleners en van politie in het bijzonder niet meer accepteert. Je ziet het ook gebeuren bij de wetenschap. Feiten worden ineens mening. Die worden plots ter discussie gesteld. Een deel van de samenleving wil zich niet meer aanpassen aan de gebruikelijke algemene norm. Journalisten overkomt het ook. Die worden ook niet meer geaccepteerd. Het gaat echt verder dan alleen politie.