Van Lent wilde rechter privé spreken

De beschermde en in het buitenland ondergedoken getuige Remko van Lent heeft donderdag via de rechter-commissaris in Rotterdam in een e-mail gevraagd om een gesprek met één van de leden van de rechtbank die de grote afperszaak tegen Donald G. en Harry S. behandelt. De rechter-commissaris heeft hem laten weten dat dit wettelijk niet mogelijk is. De rechtbank van Rotterdam maakte dit vrijdag bekend, in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp. Van Lent is de cruciale getuige in de zaak, die weigert te getuigen, omdat hij een conflict heeft met de staat.

Door @Wim van de Pol

Om de mogelijkheid van het verschijnen van Van Lent te onderzoeken verhoorde de rechtbank vrijdagmorgen als getuige de officier van justitie die verantwoordelijk is voor het zogeheten Team Getuigenbescherming (TGB). Deze Marjolein Verwiel mocht van de rechtbank, ‘gelet op haar functie’, in milde vermomming (pruik) plaatsnemen achter twee strategisch gezeten parketwachten, die haar frêle figuur deels aan het zicht onttrokken.

De staat heeft de overeenkomst met de beoogde kroongetuige Van Lent opgezegd. Op de vraag waaruit het conflict precies bestond wilde Verwiel niets zeggen, behalve dat het ‘onzin’ zou zijn dat het alleen over geld zou gaan. Volgens haar wil Van Lent niet getuigen en komt hij met steeds nieuwe eisen. Ook als hij in een betaalde en beveiligde overtocht naar Nederland zou komen met een terugkeergarantie zou hij volgens haar ‘voor 99,9 procent zeker niet komen.’

‘Toch wil hij kennelijk het lijntje niet breken’, merkte de voorzitter op. Advocaat Nico Meijering – van Donald G. – vroeg aan Verwiel of zij eigenlijk wel wilde dat het conflict werd opgelost en Van Lent zou komen getuigen. ‘UIteraard’, zei Verwiel. Ze had voor het laatst via haar medewerkers van het GB rechtstreeks contact met hem laten opnemen in december. 

‘Alle middelen om het conflict op te lossen uitgeput’, zei ze.

‘Kunt u zeggen welke middelen dat zijn geweest’, vroeg Meijering.

‘Nee’, zei Verwiel. ‘Ik vind dat het conflict maakt geen deel uitmaakt van dit strafproces’.

Dat staat nog te bezien, in die zin dat indien Van Lent niet komt door zijn conflict de rechtbank zou kunnen besluiten dat het bewijs tegen Donald G. end e andere verdachten niet toereikend is. Bovendien zou de rechtbank kunnen oordelen dat het Openbaar Ministerie onvoldoende in het werk heeft gesteld de opdracht om Van Lent te doen horen uit te voeren. En dat laatste kan leiden tot niet-ontvankelijkheid in de zaak voor het Openbaar Ministerie.

Zie eerdere berichten over de zaak:

Kris J. geen verdachte, wel informant? 

Van Lent misschien toch vervolgd 

Van Lent: 9 miljoen aan schulden 

Alle berichten over de zaak.