Van Lent: 9 miljoen aan schulden

In het grote afpersonderzoek naar Hells Angel Harry S., Donald G. en medeverdachten is Remko van Lent bedreigde getuige, en naar eigen zeggen, slachtoffer. De advocaat van Donald G., Nico Meijering, noemde Van Lent vandaag beslist ‘een kroongetuige’. Volgens de advocaat is Van Lent een verdachte die verklaard heeft over medeverdachten en in ruil bepaalde toezeggingen heeft gekregen van het Openbaar Ministerie. Volgens Meijering werd Van Lent door in een beschermingsprogramma te duiken verlost van een miljoenenschuld.

Door @Wim van de Pol

Ooit was Remko van Lent een briljante accountant bij PWC, maar eenmaal zelfstandig bleek hij een financiële brokkenpiloot. En nu is hij in de zaak tegen Donald G. (foto onder) een cruciale getuige. Voor de afpersing door G. van Van Lent is diens eigen verklaring het voornaamste bewijs.

Van Lent kreeg wel bescherming van het Openbaar Ministerie maar is formeel geen kroongetuige. Advocaat Nico Meijering vindt Van Lent wel een kroongetuige. Volgens curatoren die faillissementen van bv’s van Van Lent onderzochten pleegde deze strafbare feiten in de sfeer van bv-fraude en valsheid in geschrifte. Bovendien is er een getuige die stelt dat Van Lent persoonlijk crimineel geld hielp witwassen. Hij zou dus een verdachte zijn die over andere verdachten getuigt.

Nieuw leven

Uit de faillissementsverslagen rekende Meijering voor dat Van Lent ruwweg negen miljoen euro aan schulden achterliet, een bedrag dat volgens een artikel in Quote misschien wel twintig miljoen beliep. Het getuigenbeschermingsprogramma bood voor de financiëel ten gronde gegane Van Lent een uitweg. Meijering: ‘Doordat Van Lent met behulp van de staat in de anonimiteit en vergetelheid zou worden gebracht, zou Van Lent met zijn vrouw een totaal nieuw leven kunnen beginnen. Een leven waarin hij onaantastbaar zou worden voor crediteuren.’ Ook is het de vraag, zegt Meijering, welke gelden hij nog achter de hand had. Van Lent werd daarnaast een financiële vergoeding van staatswege in het vooruitzicht gesteld.

‘Uitbuiting’

De vraag is in hoeverre deze toezeggingen zijn gedaan voorafgaand aan het afleggen van verklaringen door Van Lent tegen de politie. Volgens Meijering lijdt dat geen twijfel en zijn de verklaringen dus feitelijk gekochte verklaringen. Eens te meer een reden om Van Lent en echtgenote ter zitting te horen, maar zij weigeren nog langer te verklaren. De staat zegde de overeenkomst op. Van Lent spreekt in e-mails van ‘uitbuiting’ en ‘onzedelijk’ gedrag van de zijde van de staat.

Hoe dan ook: er is in de verklaringen een verhoogd risico op onwaarheid, en daarom staat in de wet dat de rechter getuigen aan wie toezeggingen zijn gedaan extra goed moet toetsen.

Als Van Lent niet komt, dan gaat dat toetsen niet door. Om meer over de toezeggingen te weten te komen heeft Meijering aan de rechtbank verder gevraagd om als getuige de officier van justitie van het Team Getuigenbescherming (TGB) op te roepen en ook de rechercheurs die Van Lent hebben verhoord.

Twee weken genoeg?

Meijering wil ook politiemensen horen om vast te kunnen stellen wanneer het contact tussen Van Lent en de politie begonnen is. En ook in hoeverre Van Lent ervan op de hoogte was dat er een strafrechtelijk onderzoek op Donald G. liep. De advocaat stipte aan dat Van Lent en zijn familieleden vanaf zeker moment in (afgeluisterde) telefoongesprekken termen als ‘bedreiging’, ‘intimidatie’ of ‘afpersing’ door G. c.s. in de mond nemen, vanaf vier weken voordat hij begon te praten tegen de politie.

De rechtbank heeft twee volle weken uitgetrokken voor de zaak. Maar dat was gerekend zonder het betoog van een halve dag door Nico Meijering. Dinsdag zal de rechtbank gaan besluiten of die planning nog haalbaar is, gezien de onderzoekswensen die nu op tafel liggen, en welke getuigen ter zitting zullen moeten worden verhoord.

Zie ook:

‘Remko vrat zich in bij Donald’ 

Moszkowicz kwam maar weinig langs 

Anderzijds: Van Lent en Endstra 

Enerzijds: Noodbrief van de getuige 

Alle berichten over Van Lent.