Veel meer opiumplanten in Ecuador

De illegale opiumproductie in Ecuador groeit mogelijk sterk. Alleen al afgelopen augustus vernietigden politie en leger in dat land al ongeveer een derde van het totaal aantal opiumplanten dat in heel 2012 werd vernietigd. Opium is de grondstof voor onder meer heroïne. Colombia en Mexico produceren al decennia heroïne, vooral voor de export naar Nood-Amerika, maar momenteel stijgt in heel Zuid- en Midden-Amerika het hard drugsgebruik sterk.

Heroïne

De Ecuadoraanse landmacht rapporteerde half augustus de vondst van 500.000 'poppy'-planten. In mei en juli waren er al 410.000 en 188.000 planten vernietigd, 112.000 in maart en 411.000 in april. De laatste jaren worden veel meer opiumplanten aangetroffen in afgelegen gebieden in Ecuador. In 2009 werden maar 115.580 planten gevonden. Toch is er nog geen hard bewijs dat er ook heroïne wordt gemaakt in Ecuador omdat er nog geen grote fabrieken zijn aangetroffen. Uit opium wordt "morfine-base" gemaakt en vervolgens heroïne of morfine.

Guayaquil

De regering ontkent dat Ecuador een producent van heroïne zou zijn. Volgens de regering groeien de planten in het wild. Maar volgens onafhankelijke waarnemers zijn er wel degelijk aanwijzingen dat boeren de planten telen en ook opium aftappen. Ecuador si de laatste jaren een broedplaats van internationale criminele organisaties die zich bezig houden met de export van cocaïne. De haven van Guayaquil is is al veel langer bekend als doorvoerhaven van Colombiaanse heroïne, maar ook van Peruaanse en Colombiaanse cocaïne. Vorige week pakte de douane 1,52 ton coke bestemd voor de Antwerpse haven.

Drugshuizen

In geheel Zuid-Amerika neemt het drugsgebruik toe. Van Brazilië tot Mexico groeit het aantal gebruikers van cocaïne en cocaïne-derivaten zoals cocaïne-base, een halffabricaat van cocaïne. Er is ook een toename van spuitende en rokende heroïne-gebruikers. In Colombia voert de regering sinds enkele jaren een campagne tegen 'micro-handel' in hard drugs. Daarbij worden 'drugshuizen' of 'ollas' (letterlijk: braadpannen) binnengevallen door politie en ontmanteld. In steden als Medellín en Bogotá is daarna het openlijk gebruik van drugs op straat explosief gestegen. In Brazilië is openlijk hard drugsgebruik in armere zones een normaal verschijnsel.