Veel hogere straf in vastgoedfraude-zaak (UPDATE)

Hoofdverdachte Jan van V. heeft conform de eis in de grote vastgoedfraudezaak Klimop in hoger beroep zeven jaar cel gekregen. Dat is een veel hogere straf dan de vier jaar die Van V. in 2010 van de rechtbank kreeg.

141 miljoen

De Klimopzaak draait om fraude met vastgoed van Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. De verdachten in de zaakhebben inmiddels 141 miljoen euro terugbetaald aan het Bouwfonds en het pensioenfonds van Philips. Aan de Staat hebben ze 15 miljoen euro aan boetes en 12 miljoen euro aan ontnomen vermogen betaald.

‘Geroofd’

Van V. stond centraal in een criminele organisatie die volgens het OM ‘in georganiseerd verband tientallen miljoenen euro’s heeft geroofd.’ Van V. was directeur van de commerciële vastgoedtak van Bouwfonds. Hij kon ontwikkelkosten manipuleren kreeg daarbij steekpenningen (zie ook het arrest).

Onvoldoende

Zijn voormalige baas bij Bouwfonds Cees Hakstege kreeg vrijspraak van het deelnemen aan een criminele organisatie. Volgens het hof heeft het Openbaar Ministerie onvoldoende aangetoond dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten strafbare gedragingen (zie arrest). Wat betreft de oud-notaris J.C.L. K. acht het hof bewezen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als professionele geheimhouder door mee te werken aan het witwassen van uit misdrijf verkregen gelden voor een totaalbedrag van ruim 10 miljoen euro. Voor zijn betrokkenheid bij het witwassen heeft de notaris zich voor een bedrag van ruim € 450.000 laten omkopen. Hij wordt ook veroordeeld voor het valselijk opmaken van een koopovereenkomst, het opzettelijk niet melden van een ongebruikelijke transactie en deelname aan een criminele organisatie. Het hof acht meer feiten bewezen dan de rechtbank en rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als notaris, door zijn derdengeldrekening ter beschikking te stellen, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het witwassen van gelden. De verdachte heeft hierdoor het vertrouwen dat in een openbaar ambt als het notariaat mag worden gesteld aanzienlijk beschadigd (zie het arrest).

Vijf jaar

Voormalig directeur Philips Pensioenfonds W.A.D. F. is door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar omdat hij zich voor miljoenen euro’s heeft laten omkopen en geld heeft witgewassen. Ook is hij veroordeeld voor oplichting van zijn werkgever (zie arrest).