Veel ziekteverzuim bij Haagse politiekorps

Bij de politie-eenheid Den Haag heerst een groot ziekteverzuim, aldus het Algemeen Dagblad. Acht procent van de agenten zit ziek thuis. Daardoor wordt de werkdruk in het korps groter. Het gaat om 493 mensen van het totaal van 6163 politiemensen in Den Haag.

Hoger dan landelijk

In de horeca is in Nederland het ziekteverzuim het laagst. In de zorg is het hoog maar niet zo hoog als bij de politie. Binnen de politie-eenheid Den Haag is het ziekteverzuim nog een procent hoger dan het landelijk gemiddelde bij de politie.

55-plussers

Er is in Den Haag een personeelstekort bij het korps. Volgens het AD wordt over vijf jaar een tekort aan 225 fte verwacht. Een probleem is ook dat het korps te weinig instroom van jongeren heeft en relatief een grote groep 55-plussers. Die laatste groep draait geen nachtdiensten. Dat maakt de werkdruk voor jongere agenten ook groter.

De Haagse afdeling van de ANPV denkt dat veel collega’s uitvallen door hoge werkdruk en de stress. Er zijn ook agenten met een post traumatisch stresssyndroom (PTSS). Bij de politie zijn de mogelijkheden beperkt om alternatieve werkzaamheden uit te voeren beperkt.

Zie ook het boek Onder Spanning over PTSS bij politiemensen.