‘Verbod growshops leidde tot problemen met growshops’

Het gemeentebestuur in Enschede ziet een negatief gevolg van het verbieden van growshops. Door dat verbod is de handel in de productiemiddelen voor de wietteelt buiten zicht van politie en justitie geraakt en dat zorgt voor overlast en criminaliteit, zo heeft de gemeente laten weten volgens TC/Tubantia.

Tot 1 maart 2015 gaf Enschede een vergunningen af voor de exploitatie van maximaal vijf grow,- smart- en headshops. Na die datum is de exploitatie van een growshop strafbaar gesteld in de Opiumwet. Onbedoeld gevolg hiervan is volgens de gemeente dat het gemeentelijk toezicht op deze shops weg was. Inmiddels is de handel in productiemiddelen voor de wietteelt meer in handen van georganiseerde criminelen.

De strafbaarstelling is moeilijk te handhaven omdat strafbaar handelen van growshops moeilijk bewijsbaar blijkt te zijn voor politie en het Openbaar Ministerie. Sommige shops hebben hun naam en assortiment wat aangepast en omzeilen nog steeds de wet.

De gemeente Enschede wil nu samen met de politie en justitie gaan kijken hoe de branche beheersbaar te maken is. Het aantal growshops in de stad is snel van 5 naar 21 gegroeid. Winkeliers klagen over criminaliteit rond die shops.

De gemeente wil nu het toezicht op de shops gaan vergroten.