Verdachte aanklager prominent VVD-lid

De van fiscale fraude verdachte advocaat-generaal uit het ressort Amsterdam is Matthieu van S. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Pikant is dat de aanklager in Amsterdam belast was met fraudeonderzoeken. De man is nu geschorst. Volgens de NRC is Van S. een prominent lid van de VVD. Uit de berichtgeving van de krant komt naar voren dat de zaak enige tijd in de doofpot lijkt te zijn gestopt.

De aanklager blijkt al in april op non-actief te zijn gezet. Er is toen is bij de verdachte huiszoeking verricht in het kader van een langdurig onderzoek dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) naar hem heeft ingesteld. ‘Justitie heeft het onderzoek tot deze week geheim weten te houden „omdat de zaak te pijnlijk is”, aldus een hoge opsporingsambtenaar’, schrijft het NRC Handelsblad.

Een woordvoerder van het college van procureurs-generaal zegt dat aan de schorsing een half jaar lang geen ruchtbaarheid is gegeven omdat ‘het gaat om een verdenking in de privésfeer’. 

Matthieu van S. was van 2003 tot 2010 lid van de landelijke partijcommissie politie en justitie van de VVD. De laatste jaren was hij zelfs voorzitter. In die adviesraad zitten prominente VVD’ers die de Kamerleden van de partij adviseren over wetsvoorstellen en ervoor zorgen dat de parlementariërs voeding houden met de ‘justitiële werkvloer’.

Van S. was eerst advocaat Nauta en Lovells. In 2010 begon hij te werken bij het ressortsparket in de hoofdstad. De toenmalige hoofdofficier van justitie in Amsterdam en eveneens lid van de VVD-adviesraad, Leo de Wit, heeft de aanstelling van Van S. in de raad bevorderd.

Volgens de advocaat van Van S. – Bart Damen – betreft de verdenking een geschil over inkomstenbelasting in de jaren 2008 en 2009.