Verdachte aanklager in kwade reuk

Het Openbaar Ministerie heeft al sinds 2010 bij herhaling informatie ontvangen over onbetamelijk gedrag van advocaat-generaal Matthieu van S. Dat schrijft NRC Handelsblad dinsdag. Van S. was in het ressort Amsterdam belast met fraudeonderzoeken. Een verslaggever van de krant maakte een rondgang langs magistraten en advocaten die met de advocaat-generaal te maken hadden.

Ondanks deze signalen besloot het Openbaar Ministerie hem in mei 2011 toch zonder enige screening te installeren als aanklager bij het gerechtshof Amsterdam.

Vorige week werd bekend dat de prominente VVD’er Van S. sinds april is geschorst omdat hij wordt verdacht van fiscale fraude. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is al bijna een jaar bezig met de zaak. Het onderzoek richt zich op niet betaalde inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De NRC schrijft dat het onderzoek door de FIOD wordt bemoeilijkt vanwege het feit dat veel bezittingen van de verdachte zijn ondergebracht in exotische buitenlandse vennootschappen. Een opsporingsbron in de krant:

‘We hebben rechtshulpverzoeken in het buitenland uitstaan en dan duurt een onderzoek altijd langer. Bovendien gaat het ook om verdachte handelingen die hij pleegde als advocaat. En zij hebben een geheimhoudingsplicht.’

In 2010 is de top van het OM door de president van een rechtbank en ook door advocaten geïnformeerd dat Van S. eerder bij advocatenkantoren moest opstappen na vermoedens van financieel geknoei. Hij zou in 2002 bij NautaDutilh hebben moeten opstappen wegens het overmatig declareren.

Matthieu van S. heeft bevestigd dat zijn vertrek bij Nauta “onplezierig” was maar ontkent fraude.

Zie NRC.