‘Verdachte drie keer gepakt door woninguitzetting’

Mag een burgemeester om een drugspand te besluiten en een bewoner uit zijn huis te zetten details over het politie-onderzoek delen met een woningcorporatie? Het gebeurt heel geregeld. Maar nu legt een advocaat van een bewoner van een huis in Etten-Leur deze principiële vraag voor aan de rechter. In de woning van Ruud van N. zijn dit jaar wapens en drugs gevonden. De burgemeester van Etten-Leur sloot het pand voor drie maanden. De woningcorporatie heeft Van N. gedagvaard in een procedure om de huurovereenkomst met hem te verbreken, aldus BN/De Stem.

In die zaak heeft corporatie Alwel een zogeheten Bestuurlijke Rapportage aan de rechter overgelegd. Die is afkomstig van de gemeente en bevat politie-informatie met details over het onderzoek, bijvoorbeeld over de hoeveelheden drugs en wapens die in de woning zijn gevonden. Die informatie had volgens advocaat Peter Schouten geheim moeten blijven. Hij heeft daarom aangifte tegen de burgemeester gedaan wegens schending van de Wet politiegegevens.

Lopende band

De woningcorporatie zegt dat dit delen van informatie vaak gebeurt en dat het wettelijk in orde is.

Hoogleraar Jan Brouwer, tevens directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, zegt tegen BN/De Stem dat dit niet duidelijk is en dat het goed is dat de kwestie aan de rechter wordt voorgelegd.

De zogeheten Wet Damocles maakt het mogelijk voor burgmeesters om woningen te sluiten, en bewoners werden in Nederland sindsdien ook aan de lopende band uit hun huis gezet. Een uitspraak van de Raad van State heeft daar later meer voorwaarden aan gesteld. Dat had een reden volgens Brouwer:

Dat ging allemaal veel te gemakkelijk. Om het minste of geringste werden mensen door de burgemeester uit hun huis gezet, zonder dat er een rechter aan te pas kwam. Dús sluizen burgemeesters vervolgens informatie over verdachte huurders door naar de corporaties om hun doel – huisuitzetting en herstel van de openbare orde en veiligheid – alsnog te bereiken.

Psychiatrisch patient

Ruud van N. verkeert in een zwakke positie. Hij is een psychiatrisch patiënt die al meer dan 30 weken op steeds uitgestelde behandeling wacht. Een groep buurtgenoten voert actie tegen de uitzetting. Ze zijn gesteld op Van N. en zeggen dat de veiligheid helemaal niet in het geding is. Van N. verdient volgens hen een tweede kans.

Advocaat Schouten noemt de handelwijze van gemeente en woningcorporatie ‘schandalig’. Hij vindt dat zijn cliënt voor een mager strafbaar feit nu helemaal wordt afgemaakt. Op deze manier wordt het mensen die in de fout gaan onmogelijk gemaakt om weer op het rechte pad te komen, vindt hij.

Hoogleraar Brouwer heeft begrip voor het standpunt van Schouten. Brouwer:

Wij roepen al jaren dat de straf van ontruiming voor een verdachte disproportioneel is. De burgemeester sluit je woning, je komt op een zwarte lijst van de corporaties, de kans is groot dat je met het strafrecht te maken krijgt en daar komt dan ook nog de woningcorporatie overheen. (…) Je wordt dus drie keer door de hond gebeten: bestuurs-, straf- en civielrechtelijk. En wat betekent het voor het gezin van zo’n man? Kunnen die kinderen in de eigen buurt naar school blijven gaan? Goed dat dat getoetst wordt door een rechter.

Op 31 augustus komt de zaak van de woningcorporatie tegen Van N. voor de Bredase rechtbank.

Overigens zijn er plannen voor een wetswijziging in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Als dat een feit is dan wordt informatie-uitwisseling door overheidsdiensten heel ver gelegaliseerd. Advocaat Schouten meent dat dit ‘vreselijke gevolgen’ zal hebben omdat dan nog veel meer veroordeelden dakloos zullen worden, met alle negatieve gevolgen voor de samenleving van dien.