Dit verdient Astrid Holleeder aan haar broer

Vandaag is via een zorgvuldig geregisseerde media- en nieuwscampagne het nieuwe boek van Astrid Holleeder gelanceerd: Dagboek van een getuige. Ze doet daarin onder andere verslag van haar gebrekkige beveiliging nadat ze besloot om over haar broer te verklaren. Het nieuwe boek verschijnt een jaar na Judas, dat al veel geld heeft opgeleverd. 

Er is een redelijke schatting te maken van wat Astrid Holleeder in Nederland en België heeft verdiend met haar boek Judas. Uitgaande van de in de boekenuitgeverij gangbare auteurscontracten kun je aannemen dat ze gemiddeld een royalty van 16,5% over de verkoopprijs minus 6% btw per verkocht exemplaar ontvangt. In de regel wordt met een staffel gerekend: hoe meer je verkoopt, hoe hoger je royaltypercentage wordt. Aan dat percentage zit natuurlijk wel een plafond. Meestal geldt een maximum van 17,5%, dat wordt uitgekeerd voor meer dan 100.000 verkochte exemplaren.

1,8 miljoen euro

Van het boek zijn in Nederland en België tot nu toe zo’n 500.000 exemplaren verkocht. Uitgaande van 16,5% over de verkoopprijs van 22,50 minus de btw, krijgt Astrid Holleeder dan per verkocht exemplaar 3,50 euro. Dat betekent dat de boekverkoop van Judas in de Benelux Astrid Holleeder tot nu toe zo ongeveer 1,8 miljoen euro heeft opgeleverd.

Buitenlandse deals

Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. De vertaalrechten van het boek zijn verkocht aan Duitsland, Zweden, Denemarken en de Engelstalige markt. Ook buitenlandse uitgevers spreken een royalty af, gemiddeld zo’n 10 procent. De standaard afspraak voor deals met buitenlandse uitgevers is dat de opbrengsten 50/50 worden verdeeld tussen de Nederlandse uitgeverij (in dit geval Lebowski) en de auteur. Dus in het geval er van een Duitse vertaling van het boek Judas 100.000 exemplaren worden verkocht tegen een verkoopprijs van 25 euro, ontvangt Astrid een dikke 100.000 euro. En de Nederlandse uitgever ook.

En dan zijn er nog de tv- en filmrechten die zijn verkocht aan de productiehuizen Atlas Entertainment en Amblin Television. Het is niet bekend gemaakt wat de Amerikanen voor de rechten hebben neergeteld, maar ook hier geldt dat Lebowski en Astrid Holleeder de inkomsten moeten verdelen.

En Sonja dan?

Judas is geschreven door Astrid Holleeder. Ze heeft als advocaat en niet-ervaren schrijver een opvallend goede pen. Het is haar verhaal. Nadat zij samen met Sandra den H. en zus Sonja verklaringen is gaan afleggen over haar broer belandde ze in een lastig parket. Nog steeds vreest ze voor haar veiligheid. Voor Sandra den H., ex van Sam Klepper en Willem Holleeder, geldt hetzelfde. Maar ook Sonja, de andere zus van Willem, is naar eigen zeggen haar leven niet zeker. En ook zij heeft haar hele leven lang geleden onder haar broer. Vraag is of zij ook nog iets van de miljoenen van Astrid krijgt.