Verklaring omtrent gedrag makkelijker geweigerd

De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een functie, kan straks ook worden geweigerd als iemand nooit veroordeeld is. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) laten weten.

Het voorstel houdt in dat een VOG straks ook geweigerd kan worden als iemand in politiesystemen of -dossiers voorkomt met zaken die in strijd zijn met de functie of werkzaamheden waarvoor een VOG nodig is. Op dit moment kan een VOG alleen geweigerd worden als iemand veroordeeld is of een strafbeschikking heeft gekregen voor gedrag dat niet samengaat met het werk waarvoor de VOG is aangevraagd. Denk aan een beveiliger die geweldsfeiten heeft gepleegd.

Strafrechtadvocaat Sébas Diekstra is van mening dat de rechtsstaat op deze manier wordt uitgehold. ‘Het is zeer gevaarlijk dat de overheid straks zelf bepaalt of iemand zich schuldig heeft gemaakt aan bepaalde feiten. Zeker nu het gaat om feiten die mogelijk als strafbaar zouden kunnen worden aangemerkt, moet die toetsing bij een strafrechter blijven. Nu trekt de staatssecretaris dit in het bestuursrecht om die toetsing te omzeilen en makkelijker met een weigering weg te komen. Dit is onacceptabel.’