Veroordeling Demmink geen uitgemaakte zaak

Vandaag heeft het Hof in Arnhem beslist dat Joris Demmink moet worden vervolgd. Niet wegens misbruik van minderjarigen, maar wegens verkrachting van twee Turkse jongens in Turkije. Het seksuele misbruik is volgens de wet verjaard omdat een en ander zou hebben plaatsgevonden in 1996. Dan blijft verkrachting over.

 

De beslissing is genomen na een klacht van de twee jongens dat het OM ten onrechte hun aangiftes zou hebben geseponeerd. Reden voor dit sepot was dat Demmink in 1996 niet in Turkije is geweest. Maar dat laatste is nog maar de vraag. Uit een document zou blijken dat Demmink wel degelijk zich in dat jaar in Turkije heeft opgehouden. Zeker is dat overigens niet. Het document is nog steeds omstreden.

Barrières

Dat laatste is een van de barrières die aan een veroordeling in de weg kan staan. Er zal moeten worden uitgezocht hoe het werkelijk zit. Want het document is weliswaar afkomstig van het Turkse OM, maar gebaseerd op informatie. In- en uitreisgegevens van Demmink zijn er niet, vermoedelijk omdat hij met de diplomatiek paspoort reisde. Er zijn meer onzekerheden. Omdat Demmink moet worden vervolgd voor verkrachting, moet worden bewezen dat hij bij de twee destijds minderjarige slachtoffers “seksueel is binnengedrongen” en dat dit tegen hun wil is gebeurd. De HR heeft in 2013 de eisen voor verkrachting aangescherpt, door te beslissen dat voor verkrachting is vereist “geslachtsgemeenschap of een daarmee gelijk te stellen handeling”. Een afgedwongen tongzoen is bijv. niet voldoende.

Vrijspraak

Ook is het de vraag of er, gesteld al dat Demmink aanwezig was in Turkije, meer bewijs is dan de verklaring van de aangever en de ontkenning van Demmink. In dat geval rest de rechters ook niets anders dan de voormalige topambtenaar vrij te spreken. Want volgens de wet is een getuige niet voldoende.
Daar staat tegenover dat Demmink wel wat uit te leggen heeft als de rechter voldoende aannemelijk achten dat hij in Turkije is geweest. Waarom dan daarover gelogen? Tegen Demmink pleit ook dat er meer aangiftes van soortgelijke feiten tegen hem zijn gedaan en dat er allerlei informatie is waaruit kan worden afgeleid dat hij zich op gevaarlijk terrein begaf door met jonge jongens afspraakjes te maken.

Waarheidsgetrouw

De misschien wel belangrijkste vraag is echter die naar de waarheidsgetrouwheid van het document. Het antwoord op die vraag vormt de opmaat voor een vrijspraak of veroordeling. Dat laatste is dus zeker geen uitgemaakte zaak.