Iets minder vertrouwen in rechtspraak

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van 2012 iets minder vertrouwen gekregen in rechtspraak vergeleken met het vierde kwartaal van 2011. Dat blijkt uit een vandaag (30 maart 2012) gepubliceerd periodiek onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Uit het onderzoek blijkt dat een kleine 70 procent van de Nederlanders ‘voldoende vertrouwen’ heeft in de rechtspraak, tegen ruim 70 van de 100 Nederlanders in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Ter vergelijking: 51 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de regering, 55 procent in de Tweede Kamer, ruim 60 procent in de vakbonden, bijna 65 procent in de grote ondernemingen en circa 65 procent in de kranten. Nederlanders hebben net zoveel vertrouwen in de rechtspraak als in televisie.

De SCP-onderzoekers hebben getracht een verklaring te vinden voor de fluctuaties in het vertrouwen in de rechtspraak, maar die niet gevonden.

Bij de rechtspraak staan grofweg klachten over gebrekkige prestaties (te lage straffen en vormfouten) bij de respondenten die weinig vertrouwen hebben in de rechtspraak tegenover geloof in onpartijdigheid en deskundigheid van rechters bij de mensen die de rechtspraak vertrouwen.

Overigens was het vertrouwen in de rechtspraak in het vierde kwartaal van 2011 het hoogst sinds gestart werd met de metingen in 2008.

Internationaal gezien doet de Nederlandse rechtspraak het goed; hij scoort na Denemarken het hoogst.

Hier het hele onderzoek.