Vervroegde invrijheidstelling maximaal twee jaar

Het is uit met de vervroegde invrijheidstelling na uitzitten van tweederde deel van de straf bij goed gedrag. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dient dinsdag een wetsvoorstel hierover in. Per gevangene individueel wordt getoetst of hij/zij in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

Twee jaar

Justitie zal hierbij veel nauwkeuriger kijken naar hoe iemand zich tijdens de gehele detentie heeft gedragen. Verder wordt de periode van de voorwaardelijke invrijheidstelling beperkt tot maximaal twee jaar voor het eind van de vrijheidsstraf.

Risico’s

Inmiddels is het op vrije voeten komen na tweederde van de straf een automatisme en niet meer een gunst. De regering wil daarvan af. Een vervroegde invrijheidstelling moet je echt verdienen vindt het kabinet. Niet alleen het bajesdossier van een gedetineerde zal nauwkeurig worden bekeken. In de tweede plaats zal worden gekeken naar eventuele risico’s die aan een vrijlating kleven, bijvoorbeeld voor recidive of voor slachtoffers.

Aan de andere kant zal de directeur van de inrichting uiterlijk binnen vier weken na binnenkomst van een gedetineerde, zo veel mogelijk in overleg met hem of haar, een detentie- en re- integratieplan gaan vast stellen.

13 miljoen

Het wetsvoorstel van minister Dekker gaat nu eerst voor advies naar verschillende instanties, zoals de Raad voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Het plan van Dekker kost 13 miljoen euro. Hij zei tegen de NOS niet bang te zijn dat rechters rekening zullen houden met de nieuwe wetgeving door lagere straffen op te leggen.