Vissers krijgen controle van de overheid

Beroepsvissers kunnen strengere controles van de overheid gaan verwachten. Dat heeft minister Carola Schouten van Visserij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Volgen RTV Nieuws komt de minister tegemoet aan een wens van de PvdA, die wil dat de beroepsvisserij onder de wet Bibob gaat vallen.

Met die wet is het mogelijk om vergunningen te weigeren als een aanvrager in verband wordt gebracht met criminelen feiten of personen.

In de toekomst zullen vissers dus voordat ze een vergunning krijgen worden doorgelicht. De minister moet daarvoor nog wel de wet wijzigen en het plan tevens ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie. Wetgeving over de visserij is goeddeels in Europa bepaald.