Vlog door politie leidt tot vrijspraak drugsverdachte (VIDEO)

Een vlog van de politie over de aanhouding van een man bij wie 6 kilo drugs werd gevonden, heeft geleid tot zijn vrijspraak. Uit de vlog bleek dat agenten hun aanhouding niet volgens de regels hadden uitgevoerd, en zelfs verdraaid in het proces-verbaal hadden gezet.

Telefoon

Op 17 juni 2020 zetten agenten op de A6 bij Almere een auto aan de kant van de weg. In het proces-verbaal van de politie stond dat de bestuurder werd gecontroleerd omdat hij een telefoon in zijn hand had. Een agent vroeg naar zijn rijbewijs of een ander legitimatiebewijs, dat hij niet bij zich bleek te hebben. Daarna kreeg de man te horen dat zijn auto doorzocht zou worden, om zo toch zijn identiteit vast te kunnen stellen.

Wit

In het proces verbaal daarover viel te lezen dat de man zei dat dat prima was. Daarop opende een agent het dashboardkastje. Ook keek hij in een tas die naar eigen zeggen open was, waarin hij drie pakken ontdekte met ‘iets wits’.

Hij vertelde de man eerst dat hij geen antwoord hoefde te geven op vragen, maar wilde daarna weten wat er in de tas zat. Die zei dat het Surinaams bakmeel was. Agenten doorzochten daarop ook de rest van de auto. Ze vonden daarop 3 kilo cocaïne en 3 kilo amfetamine.

De tekst gaat hieronder door.

Filmpje

Naderhand blijkt dat er een filmpje door de politie zelf is gemaakt van de aanhouding. De beelden zijn gemaakt door politievlogger Jan-Willem, en daarna op YouTube geplaatst.

In het proces verbaal staat dat filmpje niet genoemd. Maar op de zitting zag de rechtbank dat filmverslagje wel en ze stelde ook vast dat het proces verbaal op een aantal belangrijke punten niet overeenkomt met de camerabeelden. Er is te zien dat de agenten de man niet naar zijn naam vragen, en ook zonder toestemming in het dashboardkastje en in de plastic tas kijken.

Ook was de cautie, de mededeling dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen, niet op tijd gegeven. Verder laten de beelden zien dat een agent de tas eerst naar zich toetrekt en daarna openmaakt. Terwijl in het proces verbaal staat dat de tas al open was.

Vrijspraak

Hierdoor concludeerde de rechtbank dat er vormfouten zijn gemaakt. Het openen en doorzoeken van het dashboardkastje en het openvouwen en kijken in de plastic tas was niet nodig geweest, om achter de identiteit van de man te komen.

Dat gebeurde ook nog eens zonder toestemming. Ook was er geen duidelijke reden om de rest van de auto te doorzoeken. Het vormverzuim maakt dat het politieonderzoek in strijd is met het recht op een eerlijk proces en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het kader van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Het betekende dat alle in de auto gevonden spullen niet als bewijs mogen worden gebruikt. Hierdoor is er geen bewijs voor de beschuldiging. De rechtbank en de officier van justitie waren het daarom met elkaar eens dat de man daarom vrijgesproken moet worden.

Bekijk hieronder de politievlog.