Voetbalscout klaagt Alberto Stegeman aan om laster (VIDEO)

Alberto Stegeman, die voor SBS-televisie in het programma Undercover in Nederland de strijd aanbindt met oplichters, wordt misschien strafrechtelijk vervolgd voor smaad of laster. Voetbalmakelaar en -scout R. F. had aangifte gedaan en spande, toen justitie geen vervolging startte, een zogeheten artikel 12 procedure aan. Een advocaat-generaal heeft nu aan het gerechtshof in Amsterdam geadviseerd een strafrechtelijk onderzoek naar Stegeman te laten doen.

Door @Wim van de Pol

Alberto Stegeman zat in 2019 F. achterna en beschuldigde hem er in de uitzending herhaaldelijk van een oplichter te zijn. ‘Allemaal leugens’, zei Stegeman over de F.’s bewering dat hij voetbalscout zou zijn. Stegeman ging een huis binnen waar F. op dat moment op de bank lag en achtervolgde een geschrokken F. naar de achtertuin.

Het filmpje daarvan is te zien op YouTube, waar het meer dan anderhalf miljoen views heeft gehad (zie onder). Ook haalde de zaak onder meer RTL Nieuws.

Geen wederhoor

Een nieuwe ontwikkeling is nu dat uit het dossier, dat de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie en het gerechtshof hebben ingezien, kan blijken dat F. wel degelijk contacten over scouting van voetballers had met de hoofdscouts van zowel Ajax als Vitesse. F. zegt dat hij zelfstandig als scout werkzaam was en daarom in gesprek was met clubs. In zijn klacht wegens smaad of laster verwijt F. Stegeman dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan en hem ten onrechte als oplichter heeft neergezet. Het programma haalde voorafgaand aan de confrontatie en de uitzending geen wederhoor bij Filiali.Niet officieel

Stegeman stelde in zijn programma dat F. noch bij Ajax noch bij Vitesse officieel was geregistreerd als scout. Daarover was door de redactie gebeld met de voorlichtingsafdeling van de clubs. In de e-mail aan Vitesse sprak een redactielid van Undercover over F. als ‘oplichter’. Uitkomst van die contacten was volgens Undercover dat F. officieel niet te boek stond als scout bij de clubs, zo was althans de reactie van de clubs, en de conclusie van Undercover. Dat was op zich juist.

‘De intentie’

Maar of Stegeman F. daarom op televisie herhaaldelijk een oplichter mocht noemen, terwijl F. (anders dan andere subjecten van Undercover) tijdens de confrontatie niet onherkenbaar was gemaakt, is een vraag die nu bij justitie ligt.

Uit e-mails en getuigenverklaringen van de hoofdscouts van Ajax en Vitesse blijkt dat F. wel degelijk in contact met hen was geweest over scoutingswerkzaamheden. Uit een e-mail van Vitesse blijkt dat F. in 2017 een uitnodiging kreeg toegestuurd voor een bijeenkomst met alle Vitesse-scouts. F. zegt Riechedley Bazoer, Richardo van Rhijn, Oussama Tannane en Danilho Doekhi bij Vitesse te hebben getipt.

In een WhatsApp heeft de hoofdscout van Vitesse, Toon Hartemink, aan F. geschreven dat hij aan de pr-afdeling van Vitesse had verteld hoe zijn contact met F. eruit zag. En dat het ‘de intentie’ was geweest dat F. officieel als scout voor Vitesse zou gaan werken maar dat het daar niet van was gekomen.

Scout

De hoofdscout van Ajax heeft inmiddels verklaard dat er een kennismakingsgesprek is geweest van anderhalf uur. Daarin was besproken dat F. niet als scout zou gaan werken. F. zegt dat Ajax wilde dat hij kwam, maar dat hij vond dat hij beter als voetbalmakelaar door kon gaan. In dienst treden als scout en tegelijk voetmakelaar zijn is niet te combineren. 

Tijdens de opname in 2019 zei F. in de confrontatie met Stegeman:

Ik ben gewoon scout. Gewoon scout voor mezelf. Kijk maar bij de Kamer van Koophandel (…) eerst controleren. Ik kan het je laten zien trouwens. Vitesse. Toon Hartemink bellen. Check het even.

Gerechtelijk vooronderzoek

?

De advocaat-generaal in Amsterdam schreef deze zomer over de zaak aan het gerechtshof:

Ik geef uw Hof in overweging het beklag toe te wijzen en de officier van justitie op te dragen nader onderzoek (te doen) verrichten.

Politie en justitie in Amsterdam zijn op dit moment bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar Stegeman en productiebedrijf Noordkaap. 

De advocaat van F, Wesley van Soest, hierover:

Wij zijn tevreden met het voorlopige resultaat dat het Openbaar Ministerie nu onderzoek verricht naar de uitzending van het programma Undercover. Ook hebben wij aangedrongen op onderzoek naar de telefoon van cliënt waarin meerdere documenten terug te vinden zijn die de stelling van cliënt sterkt. Ook daar zal het Openbaar Ministerie onderzoek naar verrichten. Met deze procedure trachten wij te realiseren dat cliënts naam wordt gezuiverd. Een journalist dient zich ervan te vergewissen dat zij deugdelijk onderzoek verricht. Hoor en wederhoor hoort daar ook bij. Die kans heeft Alberto Stegeman mijn cliënt niet gegeven voordat hij hem aan de schandpaal heeft genageld.

Op 2 december besluit het gerechtshof van Amsterdam of het gerechtshof de advocaat-generaal volgt en aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam de opdracht geeft een gerechtelijk vooronderzoek door een rechter-commissaris te laten openen. Of het dan ook tot een rechtszaak komt moet daarna blijken.

Verbaasd

Alberto Stegeman reageert tegen Crimesite als volgt op de aanklacht:

In de uitzending hebben wij gezegd dat beide clubs hebben ontkend hem te kennen en daaraan iets toegevoegd in de trant van ‘wat een oplichter’. De teksten die wij in de uitzending hebben gebruikt over de reacties van de clubs wat dit betreft waren letterlijke citaten uit schriftelijke correspondentie met beide. Wij zouden dus erg verbaasd zijn als een rechter zou oordelen dat wij een feitelijk onjuiste beschuldiging hebben geuit.Openbaar getuigenverhoor

Bij de rechtbank Amsterdam loopt overigens tevens een voorlopig openbaar getuigenverhoor omdat F. misschien in een civiele procedure een schadevergoeding wil gaan eisen tegen één of meerdere betrokkenen. Verschillende personen zijn in het openbaar door de rechtbank verhoord over (onder meer) de contacten van Undercover en F. met Ajax en Vitesse. Aanstaande maandag wordt de hoofdscout van Vitesse, Toon Hartemink, als getuige gehoord.

Nepbom

Het programma Undercover brengt regelmatig strafbare feiten aan het licht, waarna ook geregeld mensen worden veroordeeld. 

Alberto Stegeman zelf werd eerder veroordeeld tot een boete omdat hij voor een reportage over de veiligheid op Schiphol een KLM-pas had vervalst en meerdere keren op verboden bedrijventerreinen bij Schiphol en op Schiphol-Oost was geweest. In 2020 kreeg hij een boete voor het plaatsen van een nepbom op een legerplaats in ’t Harde. Stegeman ging hiertegen in hoger beroep.