Volkert van der Graaf eist vervolging reclassering

Volkert van der Graaf wil via de rechter bewerkstelligen dat het Openbaar Ministerie zijn aangifte tegen de Reclassering Nederland in behandeling neemt. Van der Graaf deed vorig jaar september aangifte tegen de reclassering voor smaad, laster en schending van de geheimhoudingsplicht. Daar is volgens de advocaat van Van der Graaf tot op heden niets mee gebeurd.

Van der Graaf had aangifte gedaan tegen de reclassering omdat zij in een uitzending van Brandpunt-Reporter informatie had gegeven over zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

De Reclassering zei in de uitzending van Reporter dat Van der Graaf zijn mediaverbod had overtreden door in scene gezette paparazzo-foto’s te laten maken. De directie van de reclassering verklaarde niet op de hoogte te zijn. Later bleek een medewerker op lager nivo wel degelijk op de hoogte en daarmee was het formeel geen overtreding van het mediaverbod.

Laks

Willem Jebbink, de advocaat van Van der Graaf, meldde vandaag: ‘Ik heb namens mijn cliënt aangifte gedaan bij hoofdofficier van justitie in Arnhem. Die heeft daarop na bijna een jaar nooit inhoudelijk gereageerd, ondanks herhaalde herinneringen. Ik acht het onbehoorlijk dat het Openbaar Ministerie zo laks met deze serieuze aanklacht omgaat.’

Hoger beroep

Van der Graaf heeft ook nog een hoger beroep lopen tegen de reclassering in een andere zaak. Van der Graaf is het niet eens met de beslissing van de rechtbank dat hij bij zijn verplichte gesprekken met de reclassering informatie moet verstrekken en antwoord moet geven op vragen die aan hem worden gesteld. Volgens hem houdt hij zich aan de meldplicht en is dat voldoende. In eerste aanleg verloor hij deze zaak.

Hier de geruchtmakende uitzending van KRO Reporter. De gewraakte uitspraken van de woordvoerster van de Reclassering (waarvoor Volkert vindt dat zij vervolgd moet worden), zijn te horen op 23’40.