Geen psychologische begeleiding voor Volkert

Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, kan niet worden verplicht tot psychologische begeleiding. Dat bepaalde de voorzieningenrechter tijdens een kort geding vandaag in Den Haag. Van der Graaf had dat kort geding aangespannen.

Op 2 mei 2014 werd Volkert van der Graaf voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Een van de voorwaarden van die in vrijheidstelling was dat hij zich moest laten begeleiden door een psycholoog of een psychiater. Doel van die begeleiding was het ‘coachen’ van Van der Graaf bij zijn re-integratie in de samenleving.

Niet verplicht

Vanaf 28 mei 2014 is Van der Graaf begeleid door een psychiater. Die heeft op 10 maart 2015 de begeleiding beëindigd, omdat hij die niet langer noodzakelijk en/of zinvol vond. Hij achtte de (verplichte) begeleiding daarmee als afgerond. Omdat Volkert al door een psychiater is begeleid, kan hij volgens de rechter niet verplicht worden tot psychologische begeleiding.

De voorzieningenrechter vindt het overigens opmerkelijk dat de begeleiding is gestopt op 10 maart 2015 en dat pas op 14 december 2015 aan Volkert van der Graaf te kennen is gegeven  dat hij zich ook nog moet laten begeleiden door een psycholoog, terwijl een goede reden voor dat lange tijdsverloop niet is gegeven.

Reporter

Minister Van der Steur van Justitie had de begeleiding door een psycholoog aangekondigd in een kamerbrief n.a.v. een uitzending van Brandpunt Reporter over Volkert in september 2015. Hij eiste ook een nieuwe risicotaxatie van Van der Graaf, waarbij het Openbaar Ministerie moet gaan uitzoeken of Volkert nog een gevaar vormt voor de samenleving. Tegen die maatregel heeft Van der Graaf zich niet verzet, blijkt uit het vonnis.

Reclassering

Uit de uitspraak van de rechter blijkt verder dat Volkert nog steeds  overhoop ligt met de Reclassering. In de uitzending van Reporter noemde hij de reclassering ’treiterij’ en zei hij dat hun medewerkers ‘een plaat voor de kop’ hebben. De landsadvocaat voerde tijdens de zitting aan dat Van der Graaf ‘zich sterk verzet tegen het contact met de reclassering in het kader van de meldplicht, waardoor de reclassering geen zicht krijgt op de resocialisatie en eventuele risicofactoren.’

Hier de hele uitspraak.

Hier de uitzending van Brandpunt Reporter