Vonnis Holleeder-stukken lag al klaar

Een rechtszitting over de publicatie van dossierstukken uit de strafzaak tegen Willem Holleeder, was doorgestoken kaart. De rechtbank had zijn vonnis al klaar voordat de zaak behandeld werd. Dat blijkt uit een stiekeme geluidsopname die de gedagvaarde partij maakte. De griffier blijkt het vonnis al vóór de inhoudelijke behandeling te hebben geschreven.

Door Vincent Verweij

Blogger Sebastiaan Beens plaatste begin april de bekende dossierstukken uit de zaak Viool online, die eerder waren verschenen op de site van Martin Kok. Nadat de rechtbank in Amsterdam aan Kok had bevolen de stukken te verwijderen, besloot Beens een kopie van het materiaal openbaar te maken op zijn site, omdat de beslissing van de Amsterdamse rechter in zijn ogen onjuist was. ‘Er is sprake van de bekende mosterd na de maaltijd want de documenten zijn gedownload en kunnen her en der gevonden worden.’, schreef hij op zijn blog. Vrijwel meteen ontving hij een dagvaarding van de Staat, die hem sommeerde de stukken, net als Kok, onmiddellijk te verwijderen.

Kort Geding

Beens liet het aankomen op een kort geding dat op 8 april j.l. bij de rechtbank Arnhem diende. De inhoudelijke behandeling werd door de voorzitter van de rechtbank, Mr. Dirk Vergunst (foto onder), na 50 minuten afgesloten. Daarna trok hij zich met de griffier terug voor beraad, waarbij hij iedereen vroeg de zaal te verlaten. Maar Beens nam de hele zitting op met zijn telefoon en de geluidsopname liep door tijdens dit raadkameroverleg. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak, werd uitspraak gedaan door middel van een zogenoemd kop-staart vonnis. Een verkort vonnis waarbij later de uitwerking gepubliceerd wordt.

De volgende dialoog tussen de rechter en de griffier is te horen:

Rechter: ‘Kan jij snel even een vonnis maken?’
Griffier: ‘Ja, dat had ik al gedaan.’
Rechter: ‘Een beetje vergelijkbaar met Amsterdam.’
Griffier: ‘Nou een (..) kop-staart heb ik gemaakt.’
Rechter: ‘Okay… prachtig, geweldig….Weet je, dan ga ik dat nu uitspreken. En dan gaan wij er samen even doorheen en dan print ik het uit en dan krijg je een kop-staart vonnis.’
Griffier: ‘Want ik weet niet of je de dwangsom al wilt uh..’
Rechter: ‘Nee daar moeten we nog even rustig naar kijken. Ik ga het in gewone mensentaal uitleggen.’
Griffier: ‘Niet langer nadenken zogenaamd?’
Rechter: ‘Nee, nee.’

Uit de dialoog blijkt dat het kop-staart vonnis, al klaar lag en was geschreven door de griffier. Uit de originele opname waarvan Crimesite een kopie bezit, blijkt dat de rechter precies 20 seconden neemt om het vonnis te lezen. Dan zegt hij: ‘Prachtig,  geweldig’. De griffier suggereert vervolgens een denkpauze in te lassen, bij wijze van toneelstukje, maar de rechter vindt dat niet nodig. Beens wordt veroordeeld en moet de stukken verwijderen. Twaalf dagen later verschijnt het uitgewerkte vonnis.

Reacties

President Hans Evers van de Arnhemse rechtbank reageert tegenover De Telegraaf: ‘Het is niet ongebruikelijk dat er een conceptvonnis of een raamwerk wordt opgezet, dat is wel efficiënt. Blijkt het tijdens de zitting toch anders te zijn, dan wordt daar gewoon een streep door gehaald.’

Maar Beens advocaat Sébas Diekstra is verbijsterd. ‘Daarmee zegt de rechtbank eigenlijk: tijdens de zitting krijg je de kans een bevooroordeelde rechter van zijn reeds gekozen route af te houden. Vooringenomenheid blijkt dus normaal binnen de rechtspraak.’

Ook andere advocaten vatten de zaak ernstig op. ‘Best mogelijk dat de rechter tevoren wat gedachten op papier zet’, zegt advocaat Richard van der Weide. ‘Dat mag, maar hier lijkt het of op voorhand is vastgesteld wat de uitspraak is. Dat is buitengewoon ernstig. Het raakt aan de fundamenten van de onafhankelijke rechtspleging. Dit vonnis is onrechtmatig en moet vernietigd worden. De rechter moet elke schijn van partijdigheid vermijden.’

Holleeder-stukken

Overigens zijn de dossierstukken nog steeds niet van internet verdwenen (zie screenshot hieronder). Een korte zoektocht van Crimesite leidde naar een server in Zweden, waar ze nog steeds te vinden zijn . Wie ze daar geplaatst heeft is niet bekend.