Voorarrest Bandidos maand verlengd

De rechtbank Limburg heeft vandaag het bevel tot gevangenhouding van de vier bij de motorclub Bandidos betrokken personen toegewezen voor een periode van 30 dagen. Zij blijven dus alle vier 30 dagen langer vast zitten. Het OM wilde dat het voorarrest met 30 dagen werd verlengd.

Wapens voorhanden

Volgens de rechtbank zijn er serieuze aanwijzingen (‘ernstige bezwaren’) dat zij verboden wapens en munitie voorhanden hebben gehad. In de directe nabijheid van de woning, die kennelijk ook wordt gebruikt als clubhonk van de motorclub Bandidos, zijn verschillende vuurwapens en munitie aangetroffen.

Geen verklaring

Dat in de directe nabijheid van het clubhonk vuurwapens en munitie worden aangetroffen, ligt niet in de lijn der verwachtingen, nu het hier om een motorclub gaat. Verdachten hebben hierover desgevraagd door de politie geen verklaring willen afleggen.

Herbewapenen

Door de officier van justitie is aangevoerd dat de leden van deze motorclub zich bij invrijheidstelling zullen gaan herbewapenen. Gelet op de aangetroffen hoeveelheid verboden wapens en munitie en het uitblijven van verklaringen voor de aanwezigheid daarvan is volgens de rechtbank die vrees een reële mogelijkheid.