Vragen over Demmink in Europa

Binnen de Raad van Europa zijn vrijdag vragen gesteld over de manier waarop Nederland omgaat met de affaire rond oud-secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie Joris Demmink (64), tegen wie aangifte is gedaan door verschillende personen wegens kindermisbruik. De Italiaan Luca Volontè van de Europese Volkspartij wil weten of Nederland een internationaal verdrag schendt door geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Twee Turkse mannen hebben in 2008 en 2010 aangifte gedaan tegen Demmink. Ze zeggen rond 1997 in Turkije op 12- en 14-jarige leeftijd door hem te zijn verkracht. Demmink heeft ontkend en ook gezegd dat hij niet in Turkije is geweest in de aangegeven periode. Het Algemeen Dagblad schreef deze zomer over contacten van Demmink met een jongenspooier in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie vroeg in 2011 advies van een speciale commissie die kennis heeft over zedenzaken. De commissie adviseerde op basis van de aangifte niet tot vervolging over te gaan, omdat de aangiftes niet voldragen waren, in de ogen van de commissie.

De Raad van Europa is de oudste Europese organisatie waar 47 landen lid van zijn. Eén van de dossiers die de Raad behandelt is de situatie van de mensenrechten in de verschillende lidstaten. Nederland zou door Demmink niet te vervolgen mogelijk het Verdrag van Lanzarote schenden. Dat is een verdrag dat Europese landen hebben ondertekend om kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik te beschermen.

Volonté heeft gevraagd aan de Raad te ijveren voor een onafhankelijk en internationaal onderzoek naar de affaire. Volonté vindt dit noodzakelijk omdat Demmink vanuit zijn positie mogelijk invloed over de besluitvorming in zijn dossier heeft kunnen uitoefenen.

Een commissie in het Amerikaanse Congres die mensenrechten onderzoekt, de Helsinki-commissie, heeft een hoorzitting in de zaak gehouden.