Nadere vragen over Demmink in Europa

Een Italiaans lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft nadere vragen gesteld over de Nederlandse oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink. Op eerdere vragen van deze parlementariër, Luca Volenté, verwezen de ministers naar het Nederlandse standpunt dat beschuldigingen tegen Demmink over kindermisbruik in Nederland al afdoende onderzocht zijn, en dat strafrechtelijk onderzoek niet nodig is.

Volenté vraagt de ministers nu of de ministers het juist vinden dat het Nederlands Openbaar Ministerie alleen een oriënterend onderzoek deed naar aangiftes van seksueel misbruik door slachtoffers terwijl Demmink nog op zijn post was als hoogste ambtenaar op Justitie. Een andere vraag is of de ministers vinden dat Nederland de zaak afdoende heeft onderzocht of dat de ministers willen overwegen Nederland een nieuw onderzoek te laten doen met internationale experts.

Ten slotte vraagt Volonté of de ministers willen nagaan of Nederland door het niet strafrechtelijk onderzoeken van de beschuldigingen tegen Demmink een verdrag van de Raad van Europa over rechten van slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik schendt (CETS 210).

Mensenrechten en rechtsstaat

Twee Turkse mannen hebben in 2008 en 2010 aangifte gedaan tegen Demmink. Ze zeggen rond 1997 in Turkije op 12- en 14-jarige leeftijd door hem te zijn verkracht. Demmink heeft ontkend, en ook gezegd dat hij niet in Turkije is geweest in de aangegeven periode.

Het Openbaar Ministerie vroeg in 2011 advies van een speciale commissie die kennis heeft over zedenzaken. De commissie adviseerde op basis van de aangifte niet tot vervolging over te gaan, omdat de aangiftes niet voldragen waren, in de ogen van de commissie.

De Raad van Europa is de oudste Europese organisatie waar 47 landen lid van zijn. De Raad richt zich op de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa. De Raad sluit conventies (verdragen) die zijn gebaseerd op nationale wetgeving van alle lidstaten en geeft tevens formeel de rechtsmacht aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.