Vrijspraak Rick H. van ‘moordpoging’

De rechtbank in Leeuwarden heeft Rick H. en drie medeverdachten vrijgesproken van moord, gijzeling en zware mishandeling met voorbedachte rade. De officier van justitie had vier jaar geëist. De vier hebben op 4 augustus vorig jaar de crimineel Gerrie Musch mishandeld in diens cel van de gevangenis De Marwei in Leeuwarden.

Musch raakte tijdens de mishandeling ernstig gewond evenals een andere gevangene. Hij had onder meer beschadigde ruggenwervels en een aantal gebroken ribben doordat er tegen zijn lichaam was getrapt. Anouk Stoop, advocaat van verdachte Kezey Z.: 'Er is geen bewijs voor de voorbedachte rade, maar ook niet voor de opzet, het zwaar lichamelijk letsel en het medeplegen, de stafverzwarende elementen op de tenlastelegging.'

Bedreigingen

De affaire in de gevangenis was begonnen doordat Musch ernstige bedreigingen had geuit tegen Kezey Z. en familieleden. Op een dag ging Z. verhaal halen bij Musch. Dat werd een ruzie die helemaal uit de hand liep. Musch en de medegevangene hebben geen aangifte gedaan. Bewakers hebben door een celraampje een summier deel van de mishandeling gezien. 

Seconden

Ondanks dat de deur was dichtgetrokken is niet duidelijk wanneer en door wie dat is gebeurd en ziet de rechtbank geen grond voor de wederrechtelijke vrijheidsberoving. De mishandeling moet razendsnel in seconden hebben plaatsgevonden. De rechtbank kan niet reconstrueren wat er is gebeurd, maar ziet in ieder geval geen bewijs voor voorbedachten rade.