Vrouw eist geld voor moordopdracht terug bij civiele rechter

Vrouw eist geld voor moordopdracht terug bij civiele rechter

Een vrouw die in 2017 een moordopdracht uitzette voor haar ex-vriend heeft vorige maand in een civiele procedure voor de rechtbank haar geld teruggeëist. De kantonrechter in Leeuwarden stelde de vrouw in het ongelijk.

11.000 euro

De vrouw heeft op enig moment in 2017 aan iemand gevraagd of hij haar ex-vriend wilde vermoorden. De reden was dat zij door de ex-vriend werd uitgebuit en gedwongen tot prostitutie. De man accepteerde de opdracht en kreeg er direct 11.000 euro voor, een bedrag waarvan hij ook een vuurwapen zou kopen.

Afdreiging

Maar de beoogde huurmoordenaar heeft de opdracht niet uitgevoerd. Hij keerde zich juist tegen de vrouw door haar te bedreigen en te chanteren. Tussen maart 2017 en juni 2018 liet hij haar geld betalen. Als ze niet zou betalen dan dreigde hij haar familie in te lichten over haar dubbelleven als prostituee. Ook zou hij opnames van een gesprek over de opdracht tot moord via sociale media verspreiden, en naar de politie sturen.

De zaak kwam bij de politie terecht en de man werd door de rechtbank veroordeeld tot twintig maanden onvoorwaardelijke celstraf, wegens onder meer afdreiging.

In verzet

Bij de veroordeling wees de rechtbank de geëiste schadevergoeding niet geheel toe. Onder meer het betaalde bedrag voor de huurmoord van 11.000 euro hoefde de man niet terug te betalen. Daarop stapte de vrouw naar de civiele rechter en kreeg daar gelijk, maar de man ging in verzet.

Terugbetalen?

De kantonrechter geeft de vrouw nu gelijk in de zin dat de inhoud en strekking van de overeenkomst voor de moord in strijd is met de goede zeden of de openbare orde en dus nietig is.

In principe moet de man dit dus terugbetalen.

Openbare orde

De rechter vindt eigenlijk dat de 11.000 euro zou moeten worden verbeurd verklaard, omdat het betrekking heeft op het uitvoeren van een misdrijf, maar dat kan alleen de strafrechter doen.

Uiteindelijk oordeelt de kantonrechter toch in het nadeel van de vrouw.

Omdat de vrouw willens en wetens een opdracht tot moord heeft gegeven en bereid was hiervoor te betalen komen de regels van openbare orde in het geding, vindt de kantonrechter. Die regels wegen zo zwaar dat de rechter deze ambtshalve toepast. Uit het vonnis:

Gezien de aard van de overeenkomst verhindert de openbare orde dat de gewone regels van het civiele recht op haar van toepassing zijn. De vordering van [de vrouw] tot terugbetaling van het bedrag van € 11.000,00 zal om deze reden worden afgewezen.

Zie het vonnis.