VS wil commerciële gevangenissen sluiten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil exploitatie van gevangenissen door particuliere bedrijven uitfaseren. Het departement laat weten te onderzoeken of contracten met 13 private gevangenissen in vijf jaar kunnen worden beëindigd.

Geweldsincidenten

Als reden noemde de staatssecretaris van Justitie dat commerciële gevangenissen niet goedkoper zijn en onveiliger zijn dan federale- en staatsinrichtingen. Uit een rapport blijkt dat geweldsincidenten en andere incidenten vaker voorkomen in private gevangenissen. Overigens huist de meerderheid van de gevangenen in de Verenigde Staten in overheidsinrichtingen. In 2010 waren er 94.365 gedetineerden in commerciele instellingen gehuisvest.

Handeltje

Hillary Clinton’s democratische voormalige rivaal voor het presidentschap, Bernie Sanders, deed vorig jaar een oproep om het ‘handeltje van winst-gevangenissen’ te stoppen. Sanders zei: ‘we kunnen ons strafrechtssysteem niet repareren als we toestaan dat bedrijven winst maken door massale opsluiting.’

Sanders verwees naar het feit dat geen ander land in de wereld zoveel mensen naar de gevangenis stuurt. Het overgrote deel van de straffen is voor bezit van kleine hoeveelheden softdrugs en betreft mensen uit de minderheidsgroepen.