Was de rc de rc wel?

Wesley Delano W. is een goed verzorgde heer van Surinaamse komaf (1955) die je niet zo snel in een coke-zaak zou verwachten. Hij is ten einde raad omdat zijns inziens het Openbaar Ministerie het helemaal verkeerd ziet. Hij zou voorbereidingshandelingen hebben verricht voor een mega-transport van cocaïne met een vliegtuig uit Venezuela. Een misverstand, waarbij politie en justitie volgens hem de boel hebben belazerd.

Ten eerste zou de officier van justitie van het landelijk parket heel selectief zijn omgegaan met getapte gesprekken. Ontlastende telefoongesprekken zouden in het dossier ontbreken. Waarom alleen zijn mobiele telefoongesprekken in het dossier gedaan terwijl zijn gesprekken over de vaste lijn ontbreken? De gesprekken over de vaste lijn geven de juiste, ontlastende, context, zegt W.

Een ander voorbeeld is de gang van zaken rond het binnentreden en de zoeking in zijn woning op de dag van zijn aanhouding 11 januari 2011. Die dag betreedt een groep agenten om 07.05 het pand van W. in Amsterdam-Noord. Uit de processen-verbaal blijkt dat om 07.15 de rechtercommissaris J. Schols de zoeking in de woning opent. 

Dat is opmerkelijk omdat uit een ander proces-verbaal naar voren komt dat rond die tijd diezelfde rechter-commissaris Schols elders in Amsterdam het pand van een andere verdachte betreedt, namelijk dat van Berto U. in Amsterdam-Oud-West. Dat is een fysieke onmogelijkheid waar Wesley W. niets van begrijpt en herhaaldelijk vragen over heeft gesteld, ook aan de rechtbank van Rotterdam. Een opheldering is tot op heden uitgebleven.

W. heeft later kunnen constateren dat degene die hem een hand gaf als rechter-commissaris helemaal niet Schols was. Wie was er dan bij hem thuis is geweest om de doorzoeking te leiden? 

Er staat ook geen handtekening – wel de naam – van Schols op de zoeklijst van in beslag genomen voorwerpen. 

Verder stoort het W. dat de verdenking ten tijde van de zoeking het voorhanden hebben van hard drugs, wapens en explosieven was. Maar dergelijke spullen zijn niet bij hem gevonden. Uiteindelijk zit hij nu vast voor voorbereidingshandelingen.

In zijn zaak staan 12 verdachten terecht. Het landelijk parket ziet bewijs dat een aantal van deze verdachten meewerkten aan een plan om in één keer 2000 kilo cocaïne naar West-Europa te vliegen met een oude DC-8. Hoe concreet dat plan ooit is geweest blijft schemerig. Het Nederlandse deel van het onderzoek draagt de naam de Golovnin en bevat ook Belgische elementen: coke-vangsten van 56 kilo en 112,5 kilo in Antwerpen, in het najaar van 2010.

Dinsdag komt het vonnis over W. van de rechtbank in Rotterdam.

Lees meer over de zaak:

Bizarre uitzetting in coke-zaak 

Cocaïne en de verkeerde achternaam