Rechter veroordeeld om ambtsgeheim

De rechter uit Zwolle die werd verdacht van het lekken van vertrouwelijke gegevens is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een geldboete van vijfhonderd euro wegens het schenden van zijn ambtsgeheim. Een officier van justitie die van hetzelfde werd verdacht is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tegen beide verdachten een voorwaardelijke geldboete van duizend euro.

De Zwolse rechter vroeg begin dit jaar aan de officier van justitie onder meer het strafblad op van een man die een relatie had met de dochter van kennissen. De kennissen vermoedden dat hun dochter omging met een loverboy. De officier van justitie deed navraag en gaf de rechter de informatie, die het weer doormailde aan de kennissen.

De rechtbank vindt dat vaststaat dat de rechter doelbewust in strijd met zijn ambtsplicht heeft gehandeld. De rechter kreeg de informatie via een zakelijke mail van de officier van justitie waar hij vaker mee ter maken had uit hoofde van zijn functie en daarom viel de informatie onder zijn ambtsgeheim. Hij wist dat de informatie geheim moest blijven en is daarom strafbaar. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn functie als rechter.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank wel rekening gehouden met de omstandigheid dat de rechter heeft gehandeld onder druk ‘van het begrijpelijke en invoelbare leed’ dat de kennissen met hem deelden. Verder hebben de rechter en zijn gezin last gehad van het landelijk bekend worden van zijn actie.

In het geval van de officier van justitie vindt de rechtbank dat niet is komen vast te staan dat deze zijn ambtsgeheim heeft geschonden en dat er vanuit privémotieven inlichtingen werd gevraagd. Er is hoogstens sprake zijn van onachtzaamheid, en die is niet strafbaar.

De president van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft nu een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar het handelen van de bewuste rechter.

De onherroepelijke veroordeling kan de basis zijn voor ontslag maar dat hoeft niet. De procureur-generaal van de Hoge Raad gaat hierover in eerste instantie een beslissing nemen. Hij kan al dan niet het ontslag van de betreffende rechter vorderen bij de Hoge Raad.

Doorgaans wordt een rechter die failliet wordt verklaard of tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld ontslagen.

De uitspraak van de Hoge Raad over een eventuele vordering tot ontslag is openbaar.

Voorlopig blijft de rechter op non-actief.

Hier de uitspraak inzake de rechter en hier inzake de officier van justitie.

Zie ook:

Eis: boete ‘lekkende’ officier en rechter 

Rechter en officier voor de rechter