Weer 20 jaar geëist tegen Robert M.

Voor het gerechtshof in Amsterdam heeft de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie dinsdag in hoger beroep een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Robert M. Dat is de maximumstraf die het OM kan eisen voor de feiten waarvan M. wordt verdacht: seksueel misbruik in de vorm van seksueel binnendringen en/of ontucht bij 67 kinderen. De echtgenoot van Robert M., Richard van O., hoorde 12 jaar celstraf tegen zich eisen.

Het Openbaar Ministerie ziet ook meer dan voldoende bewijs voor het gewoonte maken van, het bezit, het vervaardigen en het verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. De advocaat-generaal ziet evenals de officier van justitie in eerste aanleg geen andere ruimte dan tegen M. de maximumstraf te eisen door de ‘ongekende aard en omvang’ van het misbruik. Daarnaast zijn de omstandigheden waaronder en de manier waarop het misbruik heeft plaatsgevonden een reden voor de maximumstraf.

Ernstig geschokt

De advocaat-generaal vindt ook de enorme gevolgen voor de jonge slachtoffers, hun ouders en gezinnen en de impact op de samenleving reden voor een maximale straf: ‘De door Robert M. gepleegde feiten hebben de Nederlandse samenleving ernstig geschokt en verontrust. Niet alleen in Amsterdam hebben zijn daden onrust teweeggebracht bij ouders met kinderen op crèches, maar in heel Nederland. De maatschappij heeft behoefte aan genoegdoening, aan vergelding. Daarnaast moet de op te leggen straf voor ieder ander die mogelijk vergelijkbare seksuele wensen heeft, duidelijk maken hoe deze daden door de maatschappij worden beoordeeld. En uiteraard moet het voor M. duidelijk zijn hoe de ernst van de gevolgen van hetgeen hij heeft gedaan wordt gewogen. M. heeft bekend. Ook tijdens de behandeling van zijn zaak in hoger beroep. Ook nu nog is M. van mening dat hij vanuit zijn pedoseksualiteit niet anders kon dan toegeven aan deze gevoelens. Gelet op dit alles vindt het OM dat geen andere straf kan worden opgelegd dan de maximumstraf’.

Verminderd toerekeningsvatbaar

M. heeft in hoger beroep meegewerkt aan een onderzoek naar zijn psyche en is daartoe een aantal weken opgenomen geweest in de tbs-kliniek Oldenkotte. De deskundigen die hem hebben onderzocht achten M. verminderd toerekeningsvatbaar voor het seksueel misbruik en enigszins verminderd toerekeningsvatbaar voor het maken en verspreiden van de beelden van dit misbruik. In de visie van het OM dient dit niet leiden tot strafvermindering.

‘De feiten in deze zaak zijn dermate ernstig, de hoeveelheid feiten is dermate groot en de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd, maken dat geen andere straf dan de maximumstraf recht doet aan die feiten’, aldus de advocaat-generaal. De deskundigen adviseerden tot tbs met dwangverpleging en het OM neemt dit advies over en heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd Robert M. naast de gevangenisstraf de tbs-maatregel op te leggen. De advocaat-generaal vindt evenals de deskundigen de kans groot dat M. opnieuw ernstige delicten zal plegen na het uitzitten van zijn straf. Een langdurige gevangenisstraf in combinatie met tbs is volgens de advocaat-generaal ‘mogelijk, toegestaan en in dit geval passend en geboden’.

Niet vervroegd tbs

Het uitgangspunt is dat een tbs-behandeling begint na tweederde van het uitzitten van de celstraf. Het OM ziet geen redenen om de behandeling eerder te laten beginnen. Het OM hecht er aan zowel vanuit het oogpunt van vergelding als vanuit preventie dat M. het ten uitvoer te leggen gedeelte van tweederde van de gevangenisstraf daadwerkelijk uitzit in detentie. Hiermee wordt naar de mening van het OM het meest recht gedaan aan de impact van deze feiten op de slachtoffers en de samenleving als geheel.

‘Van O. faciliteerde’

Richard van O. heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het medeplegen van het misbruik door Robert M. dat plaatsvond op oppasadressen en in de eigen woning. Ondanks dat hij zelf de jonge kinderen niet misbruikte, leverde hij hieraan een ‘substantiële bijdrage’ waardoor het misbruik jarenlang kon blijven doorgaan. ‘Van O. heeft niet ingegrepen, Van O. heeft jarenlang, een aantal keren per week, het belang van de misbruikte kinderen ondergeschikt gemaakt aan zijn eigen belang, het voortbestaan van zijn huwelijk met M. Van O. heeft een onaanvaardbare situatie in stand gehouden en heeft daarbij zelfs gefaciliteerd onder meer door Robert M. naar oppasadressen te brengen wetende wat daar zou gebeuren’, zei de advocaten-generaal.

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Daarnaast heeft Van O. ook zelf een kind misbruikt, een 15-jarige jongen die door zijn toedoen is geconfronteerd met volwassen seksuele handelingen terwijl hij daar nog helemaal niet aan toe was. Ook heeft hij zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. Hij heeft niet alleen de kinderporno die door M. is vervaardigd in zijn bezit gehad, maar ook een grote hoeveelheid elders geproduceerde kinderporno die hij zelf had gedownload.

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben reeds in de rechtbankprocedure vastgesteld dat Richard van O. een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis heeft. De kans dat Van O. opnieuw een zedendelict zal plegen schatten de deskundigen laag tot matig in. Dat is anders voor het bezit van kinderporno. Hiervan denken de deskundigen dat er kans is op herhaling. Het OM stelt voor om Van O. te laten behandelen in een penitentiair programma, dus binnen zijn gevangenschap.

Waarschijnlijk is de uitspraak van het hof op 26 april.

Zie ook:

Geen vervolging ex-directeur ’t Hofnarretje 

3 jaar cel voor contact Robert M. 

Duizenden dreigmails voor advocaat Robert M. 

Robert M. gaat in hoger beroep