Werkstraf voor lekkende agent

Een voormalig politieagent in opleiding heeft een werkstraf gekregen voor het lekken van informatie uit politiesystemen aan bekenden. De man werkte bij de politie Oost-Nederland. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur en is inmiddels ontslagen.

De man heeft tientallen keren gegevens in de politiesystemen opgezocht, op verzoek van kennissen, of voor hemzelf.

Er is ook informatie gedeeld door de ex-agent over een persoon die later is ontvoerd en ernstig mishandeld. De Rijksrecherche heeft niet kunnen vaststellen dat er een verband is geweest tussen het lekken en deze geweldsfeiten.

De agent is schuldig aan computervredebreuk en schending van zijn ambtsgeheim. De man heeft de feiten bekend.