Wie lekte er eigenlijk naar John?

De lekkageproblematiek in de Badr Hari-affaire is komisch, voor wie erin geïnteresseerd is. Het is in ieder geval een boeiend Zwarte Piet-spel. Nu is verslaggever Dirk Bayens van de KRO aan de beurt. John van den Heuvel suggereerde namelijk in De Telegraaf van zaterdag dat Bayens het strafdossier in de zaak van de mishandeling in de Amsterdam Arena aftroggelde van slachtoffer Koen Everink. 

Door @Wim van de Pol

'Verbijsterd'

Bayens zou aan Everink hebben beloofd een belangrijke anonieme getuige tegen Badr Hari uit de kast te sjorren. Maar dan Alexander de Swart, de advocaat van Everink. Hij toont zich er plots 'verbijsterd' over dat de KRO het dossier op de televisie besprak, nadat Everink 'te goeder trouw' het dossier aan de KRO ter beschikking stelde. Even met die advocaat beginnen.

Vaststaat dat het dossier dat KRO-Reporter toonde afkomstig was van het exemplaar dat aan de advocaat De Swart ter beschikking was gesteld. Er zaten namelijk bijzondere verborgen kentekens in die kennelijk in beeld zijn gebracht. Misschien heeft Everink het dossier gegeven aan de KRO, maar De Swart gaf het aan Everink.

Ins en outs

Wie gelooft in de 'verbijstering' van Alexander de Swart, wanneer we hem in de uitzending van Reporter uitgebreid horen spreken over de ins en outs van het dossier, en met name de fouten die de politie in het onderzoek naar de mishandeling maakte? Gelooft er iemand dat De Swart – in de wetenschap dat de KRO het dossier in handen had – tijdens het gesprek voor camera met Dirk Bayens dacht dat de KRO het dossier níet zou gebruiken in de uitzending? Wij geloven dat niet.

Belangenafweging

Wij geloven wel iets anders.

Namelijk dat artikel 10 lid 2 van de gedragsregels van de advocatuur een ferme rol speelde bij de getoonde  'verbijstering' van De Swart. Daarin staat dat een advocaat in principe informatie uit strafdossiers aan de media ter beschikking mag stellen, mits er een belang is. Maar, dit belang rechtvaardigt niet zomaar elke informatieverstrekking. De advocaat moet namelijk een evenwichtige belangenafweging maken en bezien of er misschien derden worden geschaad in bijvoorbeeld hun privacy-belangen. Gezien het vermoeden dat het gehele dossier in handen van de KRO is gekomen – inclusief privé-informatie van getuigen, slachtoffers en honderden getapte telefoongesprekken – rechtvaardigde dat belang natuurlijk nooit het doorspelen van het algehele dossier aan de KRO-verslaggever.

Vingers

Dirk Bayens heeft zijn journalistieke werk gedaan. De deken van de Orde van advocaten zou echter De Swart wel eens flink op de vingers kunnen tikken. De Swart kon niet, maar moest dus eigenlijk wel 'verbijsterd' zijn over de handelwijze van de KRO. Benieuwd of De Swart nu echt de Zwarte Piet kwijt is of dat bij hem misschen toch nog een schrijven van de deken in de bus valt met alerlei tuchtrechteljke overwegingen en vragen.

'Die zit'

Bij de Amsterdamse recherche sms'ten de collega's elkaar zaterdagochtend vrolijk om de oren toen ze de opening van de Gezondverstandkrant lazen. 'Die zit', dachten ze, de aangifte, die deze irritante advocaat Bénédicte Ficq (van Hari) over het lekken van het dossier had gedaan, sloeg helemaal nergens op. De politie had het helemaal niet gelekt. Ook hun Zwarte Piet was kwijtgespeeld.

Klucht

En dan het allermooiste van de klucht. Het verhaal van Van den Heuvel was net als dat van Bayens in Reporter een mooi stukje journalistiek. Maar wie lekte er deze week nu eigenlijk de uitslag van het Rijksrecherche-onderzoek naar John van den Heuvel van De Telegraaf? Van den Heuvel zelf is in het artikel van zaterdag opmerkelijk helder over zijn bron. Er is namelijk geen bron. Hij tikte het op alsof hij een persbericht van het Openbaar Ministerie had ontvangen.

Geen idee

Maar wat denkt u. Wie zou dat stuk nu hebben gelekt: Ficq, Everink of de recherche? En wie had gelekt naar Crimesite, toen wij als eerste meldden dat Badr Hari met een theedoek om zijn hand aanwezig was in de skybox waar Everink was mishandeld? Wie lekte in de zomer van 2012 verschillende keren belastende informatie uit het onderzoek naar Badr Hari naar John van den Heuvel van De Telegraaf? 

Wij hebben geen idee.

Wij zijn journalisten, we doen zo goed mogelijk hun werk, voor het publiek. En we zwijgen altijd over onze bron.