Nu ook kabinet achter de wietpas

Het gehele kabinet staat achter de invoering van de wietpas en het omvormen van coffeeshops tot besloten clubs die alleen voor Nederlanders toegankelijk zijn. Bovendien wordt het aantal leden van coffeeshops aan een maximum gebonden. Premier Rutte zelf formuleerde op de persconferentie een paar krachtige zinnen over de strijd tegen de softdrugs. 

Vlak daarna zei Rutte dat de georganiseerde misdaad, ‘die sterk samenhangt met de illegale handel in softdrugs’ wordt aangepakt. Het kabinet streeft ernaar eind 2014 40% van die criminele organisaties te hebben ‘opgerold’.

Coffeeshops moeten besloten clubs voor de lokale markt worden met meerderjarige Nederlanders als leden.

Een pas is verkrijgbaar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Een clubpas tenminste 1 jaar geldig.

Het aantal leden van een coffeeshop wordt later vastgesteld, waarschijnlijk tussen de 1000 en 1500.

Het kabinet moet nog wel afwachten of het volgens de Raad van State is toegestaan om niet-Nederlanders te weigeren. Daarover volgt binnenkort een uitspraak.

Minimale afstand tussen scholen en coffeeshops wordt vergroot tot 350 meter.

Het kabinet verwacht dat met deze maatregelen minder buitenlandse drugstoeristen naar Nederland komen. ‘Neveneffecten’, zoals het in een persbericht wordt genoemd, lees: illegale straathandel, ‘worden scherp in de gaten gehouden en aangepakt door politie, justitie en bestuur.’

Veel gemeenten vrezen overlast op straat door rondscooterende dealertjes. Bovendien wijzen ze op de beperkte capaciteit van de politie.

Een ander gevaar is het ontstaan van jeugdbendes doordat die een geregeld inkomen uit kleinschalige wiethandel op straat kunnen halen.

Amsterdam blijft zich verzetten tegen de invoering van de wietpas maar wil wel meewerken aan het terugdringen van de georganiseerde drugscriminaliteit en coffeeshops strenger screenen, en het aantal coffeeshops terugdringen.

Zegt een woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan in Het Parool

‘We zijn maken ons zorgen over de onveiligheid en de overlast die er kan ontstaan als er op grote schaal op straat wordt gehandeld. Ook gezondheidsproblemen spelen een rol, want bij straathandel hebben we geen toezicht op de kwaliteit van de softdrugs en de leeftijd van de kopers.’

Lees hier een commentaar op strenger wietbeleid en een vergelijking met de situatie in New York.