Wijkagenten: georganiseerde misdaad vrij spel

Uit een onderzoek naar wijkagenten blijkt dat die vaak signalen van georganiseerde criminaliteit signaleren maar dat hier niets mee gebeurt. Zij vinden dat de georganiseerde misdaad nagenoeg vrij spel heeft in de steden. Dat schrijft de Volkskrant.

Wakker

Het onderzoek is gedaan door twee wetenschappers van de Politieacademie in Apeldoorn. Politiemensen zien veel criminele activiteit zonder dat de politie ertegen optreedt. Meestal gaat het om drugshandel. Ze liggen wakker van de onaantastbaarheid van drugscriminelen, die veel geld verdienen.

Basisteams

Meer dan 70 procent van de ondervraagde politiemedewerkers ziet in het werkgebied ‘veel criminelen die veel te weinig worden aangepakt’. Dit probleem lijkt groter te zijn geworden door de komst van de Nationale Politie in 2013, waarbij basisteams en meer blauw op straat prioriteit hadden. Wijkagenten vormen de harde kern van de basisteams in het blauw. Zij weten precies wie waarschijnlijk crimineel bezig is.

Volgens de onderzoekers zou er door de recherche direct gevolg moeten worden gegeven aan de informatie waar de wijkagenten mee rondlopen. En dat gebeurt nauwelijks. De basisteams staan teveel los van de recherche.

Lengte of de breedte

Volgens de Nationale Politie moet de capaciteit uit de lengte of de breedte komen. De vraag is, volgens de Nationale Politie, of het toevoegen van meer rechercheurs een echte oplossing is of maar een druppel op de gloeiende plaat. ‘Wij kunnen de totale capaciteit van de politie niet beïnvloeden. Dat is een verantwoordelijkheid van de minister.’