Worden vrouwen crimineler?

Jongens en mannen plegen meer en zwaardere delicten. Maar de meisjes en vrouwen rukken wél op. In het nieuwste nummer van Crimelink is te lezen dat dit (nog) niet het gevolg is van emancipatie maar meer het gevolg van een repressiever strafrechtelijk klimaat. Het blad gaat geheel over criminaliteit van vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld over meisjes die zedendelicten plegen.

In een artikel over vrouwelijke zedendeliquenten blijkt dat meisjes het in tegenstelling tot jongens niet voor de seks doen. Hun motieven zijn vaker treiteren, iemand voor schut zetten of machtspelletje spelen.

Gedetineerde vrouwen hebben het vaak zwaarder, bijvoorbeeld door hun sterke emotionele band met hun kind dat zonder hen buiten moet leven. Dat geldt in het bijzonder voor de ruim 130 vrouwen die in de tbs verblijven. De tbs-inrichtingen lijken vooral te zijn ingesteld op de anti-sociale stoornissen van mannen, dus op veiligheid en risico-beheersing. Mannen zijn in die zin meer delinquent terwijl vrouwen meer patiënt zijn. Vrouwelijke tbs’ers hebben meestal een meer ingewikkelde stoornis, zoals borderline. Dat kenmerkt zich door hevige wisselingen van stemmingen en gedachten. Tbs-regimes zijn daarop minder ingesteld, dat soort stoornissen vergen meer behandeling en minder “veiligheid”.

In een ander artikel gaat het over de vraag waarom alleen mannen witteboordencriminaliteit liljken te plegen. Euro-commissaris Nelie Kroes stelde in dit verband ooit dat als Lehman Brothers Lehman Sisters had geheten, er geen financiële crisis zou zijn geweest. Het eerste onderzoek naar witteboordencriminaliteit door vrouwen lijkt dat deels te bevestigen. Vrouwelijke eigenschappen die door vrouwelijke hormonen lijken te worden beïnvloed gaan graaicultuur en extreme winstambities, zoals die bij Enron en Ahold, tegen. Anderzijds zijn er ook factoren waardoor het Openbaar Ministerie bij dit soort delicten geneigd is mannen harder aan te pakken dan vrouwen.

Verder heeft Crimelink een uitgebreid portret van de eerste vrouwelijke politiecommissaris in Nederland: Tetje de Jong, die in 1964 werd benoemd bij de Amsterdamse politie. Dat was in die tijd een aardverschuiving. In de woelige jaren zestig trad De Jong niet bijzonder op de voorgrond, maar ze was op de achtergrond des te meer belangrijk doordat ze haar invloed aanwendde om meer vrouwen bij de politie te krijgen.

Veel meer in de papieren Crimelink.