Zaak stuk door onbevoegde hulpofficier

Twee verdachten die eerder zijn veroordeeeld voor het bezit van 471 hennepplanten zijn in hoger beroep vrijgesproken door het optreden van een onbevoegde hulpofficier van justitie. Deze hulpofficier was gezakt voor zijn examen en had daarom geen machtiging mogen geven voor het binnentreden van een woning. En dus mag het bewijs dat in de woning is gevonden niet worden gebruikt. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vorige week besloten.

Een man en een vrouw uit Lottum kregen eerder van de rechtbank werkstraffen opgelegd.

De gewraakte hoofdinspecteur van politie werkte ongeveer anderhalf jaar als hulpofficier van justitie maar hij beschikte niet over een geldig certificaat, schrijft het gerechtshof. De beide verdachten gaven aan de politie geen toestemming voor het betreden van het huis. Daarom was de machtiging van de hulpofficier van justitie van doorslaggevend belang.

Een hulpofficier van justitie is een politieagent die in spoedeisende gevallen kan optreden in plaats van de officier van justitie. Hij heeft daarbij ook bevoegdheden, als toestemming geven voor binnentreden van woning of het in verzekering stellen van verdachten.

In het systeem is een drempel ingebouwd: de hulpofficier moet wel de nodige deskundigheid opdoen en een examen hebben afgelegd.

Dit zou de tweede keer zijn dat optreden van een onbevoegde hulpofficier consequenties heeft in een strafzaak. Een drugsverdachte uit Geleen is vrijgesproken omdat een onbevoegde hulpofficier hem had laten fouilleren. De bewuste inspecteur van politie was vergeten zijn certificaat te verlengen.

Daarna bleken bij een inventarisatie tientallen hulpofficieren niet bevoegd te zijn.

Er speelde voor rechtbank en gerechtshof in Den Bosch nog een andere zaak waarbij een onbevoegde hulpofficier van justitie optrad. In dat geval veroordeelde het hof de verdachte desalniettemin. 

Hier is het arrest.