‘Zakkenrollende kinderen uitgebuit door ouders’

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft jarenlange celstraffen geëist wegens kinderuitbuiting tegen een 48-jarige vader en zijn 29-jarige zoon, van respectievelijk acht jaar en drie jaar. De kinderen moesten in Amsterdam voor hen zakkenrollen op drukke lokaties.

Door Europa

Justitie stelt dat die twee gedurende een lange periode respectievelijk hun kinderen en hun partner hebben uitgebuit door ze te dwingen tot onder meer zakkenrollerij. De politie is de mannen op het spoor gekomen naar aanleiding van een melding door een toeziend voogd van een van de kinderen. Het was de voogd opgevallen dat een moeder had geprobeerd haar dochtertje – die in een Amsterdamse jeugdinstelling was geplaatst – uit die jeugdinstelling te halen, terwijl dat kind zelf graag wilde blijven.

Nader onderzoek wees toen uit dat dit meisje, samen met haar ouders en broertjes en zusjes, jarenlang door  Europa hadden getrokken, levend van de zakkenrollerij. Het gaat om een familie van Roma-zigeuners.

Waarschuwing en heengezonden

Dat paste in het beeld van de politie dat er in Europa groepen jeugdige zakkenrollers rondzwerven en op grote schaal zakkenrollen in grote steden. Die kinderen zijn dader maar tegelijk slachtoffer. Dergelijke kinderen hebben vaak geen identiteitsbewijs en geen vaste woon- of verblijfplaats. te hebben.

Als de politie zo’n minderjarige op verdenking van zakkenrollerij aanhield gebeurde het meestal dat die na een waarschuwing werden heengezonden. De officier van justitie op de zitting: ‘een paar dagen later zat zo’n kind dan weer opnieuw in een politiebureau in verband met een nieuw geval van zakkenrollerij.

Moeder

Het Openbaar Ministerie en de politie startten na de melding door de toeziend voogd een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek, waarin informatie uit verschillende Europese landen is opgevraagd. Verder werden getuigen gehoord, doorzoekingen verricht en vertrouwelijke gesprekken afgeluisterd. In het onderzoek naar de volgens justitie ‘criminele familie’ heeft de moeder – zonder voor strafkorting te kiezen – besloten te getuigen tegen haar ex-man en tegen haar zoon. De moeder zal op een later moment voor de rechter komen.

Etalagepop

Volgens de officier van justitie heeft het onderzoek aangetoond dat er door zowel vader als zoon geweld werd gebruikt en dat beiden misbruik hebben gemaakt van hun positie. De vader zou zijn kinderen met behulp van een etalagepop hebben geleerd te stelen.

De officier:

Jonge kinderen die zonder enige vorm van onderwijs, zonder de beschikking te hebben over identiteitspapieren, door hun ouders van land naar land worden gesleept, verkeren per definitie in een kwetsbare situatie. Van de kinderen in dit dossier mocht niet worden verwacht dat zij in staat waren vrijelijk een keuze te maken over wat zij wel of niet willen. De kinderen in dit dossier is geleerd dat stelen van andere mensen de normaalste zaak van de wereld is, en dat er voor hen feitelijk geen andere opties zijn om te overleven.

De ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet. Een aantal van hun kinderen is inmiddels in een pleeggezin ondergebracht.

De eis van acht jaar tegen de vader is wegens mensenhandel – kinderuitbuiting dus – en het onttrekken van kinderen aan het wettig gezag. Tegen de zoon eiste het OM drie jaar cel wegens uitbuiting en mishandeling van zijn partner.