Zes arrestaties in onderzoek FIOD naar criminele organisatie en fraude

De FIOD heeft op 18 januari zes mannen tussen de 24 en 45 aangehouden die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Enkele van hen worden ook verdacht van het plegen van onder andere belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Dat maakt de FIOD maandag bekend.

Doorzoekingen

Er zijn negen woningen en een bedrijfspand doorzocht in Amsterdam, Purmerend, Hoofddorp, Volendam en Emmen. Er is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, horloges en (vuur)wapens. Het voorarrest van de zes mannen is inmiddels opgeheven, maar ze blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

Belastingfraude

De FIOD was in eerste instantie een onderzoek gestart naar belastingfraude. Na een doorzoeking in een ander onderzoek, dat zich richtte op fraude met mondkapjes, bleek dat beide onderzoeken met elkaar te maken hadden en dat er vermoedelijk sprake was van een criminele organisatie.

Katvanger in Bulgarije

Het onderzoeksteam vermoedt dat verdachten besloten vennootschappen hebben opgericht, soms via een katvanger als aandeelhouder of bestuurder, waarmee op verschillende manieren fraude wordt gepleegd. Na het plegen van de strafbare feiten worden de ondernemingen overgedragen aan een katvanger in Bulgarije. Deze medeverdachte ontbindt de ondernemingen vervolgens zo snel mogelijk wegens gebrek aan baten.

Fictieve factuurstromen

De criminele organisatie pleegde vermoedelijk meerdere strafbare feiten. Zo vermoedt het onderzoeksteam dat er fictieve factuurstromen tussen ondernemingen van verdachten werden opgezet met als doel hoge bedragen aan BTW terug te claimen. De FIOD vermoedt dat hiervoor ook facturen van reguliere bedrijven zijn vervalst en overgelegd aan de Belastingdienst om de BTW-teruggaaf te onderbouwen.

Ook droegen de ondernemingen waarschijnlijk geen BTW af. Bovendien verstrekten de verdachten, als een onderneming failliet ging, vermoedelijk opzettelijk geen of onjuiste inlichtingen aan de curator en werd er geen administratie overlegd.

Coronapandemie

Er is door een aantal verdachten vermoedelijk ook gefraudeerd met het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die wordt uitgekeerd aan bedrijven die omzetverlies hebben geleden ten gevolge van de coronacrisis. Verdachten dienden vermoedelijk aanvragen in op naam van ondernemingen die hier niets van wisten. Er werd een bankrekeningnummer van een BV ingevuld om het geld naar toe over te maken. De criminele organisatie had vermoedelijk toegang tot dat rekeningnummer.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.