Zeven jaar voor doodslag met hamer

De 74-jarige Gerard H. is in hoger beroep veroordeeld voor doodslag op de 64-jarige Hans Doorman, in diens woning in de Bethaniëndwarsstraat in Amsterdam, tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat donderdag beslist. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar geëist voor de doodslag.

Aangeklopt

Het slachtoffer is in de ochtend van 26 juni 2010 met ingeslagen schedel dood in zijn woning aangetroffen. De hamer die daarbij was gebruikt lag in de woning. Volgens de advocaat van de verdachte had zijn cliënt op 25 juni tweemaal vergeefs aangeklopt bij het slachtoffer. In de tussentijd is hij gaan koffiedrinken.

40 minuten

Op camerabeelden van de Bethaniëndwarsstraat is te zien dat de verdachte omstreeks 11.29.23 uur naar de voordeur van het slachtoffer loopt en daar even staat. Om 12.08.50 uur verschijnt hij  bij die voordeur en loopt daarvandaan weg. In hoger beroep is uitvoerig onderzoek gedaan naar de gebruikte opnameapparatuur. Het systeem bleek niet steeds de beelden op te slaan met de regelmaat die de rechtbank had verondersteld. Het hof heeft de beelden nader geanalyseerd. Het hof concludeert dat ook onder de beperkingen van het systeem de verdachte op beeld had moeten staan als hij de eerste keer weggaat en de tweede keer aankomt. Nu dat niet zo is, is de verdachte volgens het hof ongeveer 40 minuten in de woning geweest.

Hamer en handdoek

De verdachte heeft verklaard dat hij een hamer, vergelijkbaar met de als wapen gebruikte hamer, ooit eenmaal enkel bij de steel heeft vastgehad. In hoger beroep heeft contra-onderzoek en verdiepend onderzoek op het aangetroffen dna-materiaal plaatsgevonden. Daaruit bleek dat onderzoek van geringe en gemengde hoeveelheden dna-materiaal bijzonder lastig is. Op de als wapen gebruikte hamer is echter op twee plaatsen dna van de verdachte en het slachtoffer aangetroffen. Het hof vindt daarom dat het dna van de verdachte er niet toevallig op is gekomen. Dat dna wijst erop dat de verdachte de hamer voor de doodslag heeft gebruikt. Op een handdoek op het hoofd van het slachtoffer is ook dna aangetroffen dat mogelijk van de verdachte is. Het hof vindt dat ook een aanwijzing dat de verdachte de dader is.

Tijdstip

Het tijdstip waarop het dodelijk letsel is toegebracht is lastig te bepalen, vindt het hof Het hof heeft nader deskundigenonderzoek laten doen. Het hof is van oordeel dat het letsel kan zijn toegebracht in de periode dat de verdachte in de woning was.

Straf

Het hof vindt niet bewezen dat de verdachte schuldig is aan moord, en met voorbedachten rade heeft gehandeld. Door het onderzoek in hoger beroep heeft de behandeling erg lang geduurd. De redelijke termijn is daardoor fors overschreden. Al met al legt het hof een gevangenisstraf op van 7 jaar 6 maanden. Dat betekent dat de verdachte die in afwachting van de uitspraak was geschorst, terug moet naar de gevangenis. De rechtbank had de man voor moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar.