Zo cash je het zorgbudget van gedetineerden

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW onderzoekt een stichting in Emmen die Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) zou hebben geïnd van mensen die in detentie zaten. De fraude zou zeker honderdduizenden euro’s belopen

Zorg

De stichting in Emmen verleent zorg aan cliënten op basis van een PGB: ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en woonruimte, voor mensen met een psychiatrisch verleden en een verstandelijke beperking. In sommige gevallen gaat het om ex-gedetineerden. Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg en begeleiding kunnen inkopen. De stichting begeleidde dergelijke mensen.

Het functioneel parket vermoedt dat de stichting een hoger bedrag aan PGB’s heeft gedeclareerd dan in werkelijkheid aan zorg is geleverd. Zo zouden er onder andere PGB-gelden gedeclareerd zijn voor cliënten die geen zorg meer ontvingen, omdat zij tijdelijk gedetineerd waren. Verder zou er geld zijn witgewassen. Precieze omvang van de fraude wordt voorlopig geschat op enkele honderdduizenden euro’s, maar wordt nog verder onderzocht.

Vuurwapens

Bij de doorzoeking van zes locaties in Drenthe is beslag gelegd op tien (geladen) vuurwapens en munitie en verschillende waardevolle goederen. De politie heeft de secretaris van de stichting aangehouden voor vuurwapenbezit zonder vergunning. Bij de doorzoeking van zijn woning werden vier vuurwapens, munitie en twee stroomstootwapens aangetroffen. In één van de twee bedrijfspanden in Emmen zijn zes vuurwapens en munitie aangetroffen. De wapens en munitie zijn in beslag genomen.

Vakantiewoningen

De recherche Zorgfraude nam op een locatie in Assen waar cliënten van de stichting verblijven administratie in beslag. Ook hebben doorzoekingen plaatsgevonden in de woning  dan wel verblijfplaats van de twee bestuursleden  van de stichting. Dat was in de gemeente Emmen (2x) en Borger-Odoorn (1x). Daarnaast zijn twee bedrijfspanden in Emmen die te relateren zijn aan de Stichting doorzocht.  Naast de administratie zijn ook twee vakantiewoningen, een bedrijfspand, twee auto’s, een motor en tientallen horloges in beslag genomen.