Zo wordt cocaïne naar Nederland gesmokkeld

Onlangs publiceerde de politie een rapport over de georganiseerde criminaliteit. Het is een analyse waarin de huidige en toekomstige situatie van de georganiseerde criminaliteit in Nederland wordt beschreven. Crimesite keek naar het hoofdstuk over cocaïnesmokkel. Over dubbele bodems, rip-offs, droppingen op zee en groepage van containers. 

Nederlandse criminelen maken voor grootschalige cokesmokkel voornamelijk gebruik van twee havens: Antwerpen en Rotterdam. Daarbij lijkt vooral Antwerpen de voorkeur te hebben: in 2015 werd ruim vijftien ton cocaïne onderschept (meer dan in 2013 en 2014 bij elkaar); in Rotterdam was het iets minder dan vijf ton. Belgische justitie en politie vermoeden dat 70 tot 80 procent van de naar Antwerpen gesmokkelde cocaïne Nederland als bestemming heeft.

Dubbele bodems

Steeds vaker maken criminele gebruik van containers met dubbele bodems, daken of wanden. De cocaïne wordt dan in Zuid-Amerika ingebouwd en bij aankomst wordt de container na het lossen van de lading in een empty depot in de haven ‘gerepareerd’ of ‘schoongemaakt’ zodat de cocaïne eruit kan worden gehaald. Hierbij is hulp van binnenuit altijd noodzakelijk. Voor het uithalen van cocaïne uit zeecontainers die na aankomst in de haven direct naar afnemers in het achterland worden vervoerd, is die hulp van binnenuit niet nodig. In dat geval wordt de cocaïne pas op de uiteindelijke plaats van bestemming uit de dubbele wand van de zeecontainer gehaald.

Onder de waterlijn

Ook in opkomst is een manier om cocaïne te verbergen door gebruik te maken van verstopplaatsen onder de waterlijn van schepen. In Rotterdam bijvoorbeeld werd in 2016 in een onderwaterkast (een inlet voor koelwater) van een schip 55 kilo cocaïne aangetroffen. In Amsterdam is cocaïne aangetroffen in een aantal torpedo’s of cilinders en in een onderdeel van een scheepsroer. In 2015 werd in Colombia ook al coke aangetroffen in torpedo’s die onder een schip waren bevestigd dat als eindbestemming Rotterdam had.

Groepage

Het valt de politie de laatste tijd ook op dat er steeds meer cocaïne wordt aangetroffen in  zogenaamde groepagecontainers voornamelijk uit Curaçao. Groepagecontainers vervoeren ladingen met verschillende Bills of Lading en/of ladingen van verschillende eigenaren.

Droppings

Een andere manier die door criminelen wordt gebruikt om onderschepping van de coke in Nederland te voorkomen, is het droppen van pakketten cocaïne vanaf schepen in open water. Deze droppings op zee vinden meestal plaats voor de Zeeuwse kust. De gedropte cocaïne wordt overgeheveld op kleinere vaartuigen, zoals snelle motorboten of vissersschepen of wordt vastgemaakt aan een boei voorzien van gps. Op beide manieren is een keer een partij van 1200 kilo cocaïne in Nederland aangekomen. Een daarvan kon worden onderschept. Van de niet-onderschepte partij bleek achteraf dat die door dropping Nederland had bereikt. Droppings verlopen niet altijd volgens plan, zo blijkt uit het aanspoelen van verschillende partijen cocaïne langs de Nederlandse kust. Dit jaar werd al twee keer op de Zeeuwse kust een partij aangespoelde drugs gevonden.

Rip-offs

Bij een rip-off lift de cocaïne in tassen mee met containers en wordt ze met hulp van binnenuit door ‘uithalers’ op haventerreinen opgehaald. Deze methode werd de laatste jaren veel gebruikt, maar lijkt aan populariteit in te boeten. Rip-offs worden de laatste tijd namelijk minder vaak opgemerkt. Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Mogelijk is rip-off minder in zwang als gevolg van de robotisering op de haventerreinen. Uithalers hebben daardoor minder kans de buit te bemachtigen. Ook kan het zijn dat rip-offs door corruptie binnen haventerreinen minder vaak worden opgemerkt of niet meer nodig zijn. Een andere mogelijkheid is dat rip-offs zijn verplaatst naar havens met minder toezicht. Ook kunnen nieuwe of andere smokkelmethoden aantrekkelijker zijn geworden.

Volgens de politie maken criminelen wel nog steeds veel gebruik van dekladingen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld etenswaren (vooral fruit) en partijen hout. Ook motoren of andere metalen voorwerpen worden wel als deklading gebruikt. Recent is ook cacao als deklading aangetroffen.

Voor de liefhebber staat hier het hele rapport Nationaal Dreigingsbeeld.