Zwarte crimineel in VS zwaarder gestraft dan blanke

Amerikaanse criminelen met een donkere huidskleur krijgen voor vergelijkbare misdaden zo’n twintig procent meer straf dan blanke mannen. Ook worden gekleurde mensen in de V.S. vijf keer vaker opgesloten dan blanken.

Zwaardere straf

Dit blijkt uit een pas uitgekomen rapport van de Amerikaanse ‘sentencing commission’, een onafhankelijke overheidsorganisatie die de Amerikaanse overheid adviseert op het gebied van strafrechtspleging. Onderzoekers van die organisatie namen de veroordelingen door de federale overheid in de V.S. onder de loep, tussen 2011 en 2016. Ze ontdekte dat de straffen waartoe zwarte mannen in het land worden veroordeeld, gemiddeld zo’n 19,1 procent hoger zijn dan die van witte mannen, voor strafbare feiten die onder dezelfde omstandigheden zijn gepleegd.

Meer straf

Ook als rekening gehouden wordt met een eerder opgelopen strafblad, als mogelijke oorzaak voor het zwaarder straffen van de zwarte mannen, blijkt dat zij nog steeds 20,4 procent meer straf ontvingen. Tot 2005 werden zwarte mannen ‘slechts’ 11 procent meer gestraft. In dat jaar besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat rechters meer autonomie kregen bij het opleggen van straf. Maar deskundigen wijzen erop dat het niet per se racistische rechters zijn die de straffen van zwarte mannen hebben vergroot. Ook justitie speelt hierin een rol, vooral als het gaat om de deals die in Amerika met verdachten over hun straf kunnen worden gemaakt. Dit schrijft de website de Huffington Post dit weekeinde.

De hogere straffen zijn overigens maar een onderdeel van het probleem van rassendiscriminatie binnen het Amerikaanse justitiële systeem. Mensen met een zwarte huiskleur worden ook vijf keer vaker dan blanke mensen in de cel opgesloten.

Straf in Nederland gelijk

In Nederland liet de Raad voor de Rechtspraak in 2016 nog een onderzoek naar dit verschijnsel uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat de straffen die worden opgelegd aan allochtonen en autochtonen gelijk zijn, wanneer vergeleken met elkaar. Allochtone criminelen krijgen in Nederland wel vaker een gevangenisstraf opgelegd, dan autochtone daders.

Mensen uit etnische groepen worden vaker voor zware misdrijven veroordeeld, is de verklaring die de onderzoekers gaven. Surinamers van de eerste generatie staan vaker voor de rechter in drugszaken, Turken worden vaker gestraft voor mishandeling, en Marokkanen voor diefstal, aldus het onderzoek van de Raad. Autochtone Nederlanders plegen vaker misdaden onder invloed van drank.

Bijna 63 procent van de gevangenen in Nederland is allochtoon.