Advocaat Demmink krijgt waarschuwing

Advocaat Mischa Wladiroff is door de Raad van Discpline van de Orde van Advocaten op de vingers getikt. Hij had zich niet mogen stellen als advocaat van oud topambtenaar Joris Demmink. Hij was eerder al advocaat van Hüseyin Baybasin geweest.


Door @Wim van de Pol

Wladimiroff had Baybasin’s zaak ook al behandeld als lid van de tijdelijk Commissie Afgesloten Strafzaken (TCEAS). Baybasin werd vanaf 1998 vervolgd door de het Openbaar Minister voor een moord en een poging uitlokking van een moord, en in 2002 veroordeeld. Eerst waren Victor Koppe en Britta Böhler zijn advocaten, daarna was Wladimiroff, van het toenmalige kantoor Wladimiroff & Spong korte tijd zijn advocaat. Wladimiroff voerde correspondentie, bezocht Baybasin in de Extra Beveilgde Inrichting in Vught, las het dossier en bezocht familieleden van Baybasin in Turkije. Ook de rechter-commissaris richtte zich per brief tot de advocaat van Baybasin, in casu Wladimiroff en ook Gerard Spong (lees ook: Demmink-advocaat blunderde bij Baybasin). Verder liet Baybasin geld overboeken naar het kantoor (lees ook: ‘Stort eerst maar een miljoen’). Tegenover de Raad heeft Wladimiroff ontkend dat hij optrad als advocaat. Dat veegt de Raad nu van tafel. ‘Er was wel degelijk sprake van een advocaat-cliënt relatie’, schrijft de Raad.

Demmink

Baybasin was niet tevreden over het werk dat Wladimiroff verrichtte en switchte al snel naar David Moszkowicz en later naar Van der Plas & Bakker Schut. Jaren later, als Baybasin is veroordeeld in een naar zijn mening politieke zaak waarin vervalst bewijs is opgenomen, belandt zijn zaak in 2010 bij de tijdelijke Commissie Afgesloten Strafzaken (TCEAS) onder leiding van toenmalig hoogleraar Ybo Buruma. Wladimiroff blijkt zich als commissie-lid over deze zaak te hebben gebogen en zich ook actief te hebben bemoeid met het onderzoek. Hij blokkeerde het verhoor van een voor Baybasin belangrijke getuige. In dat TCEAS-onderzoek kwam zijdelings ook al de vermeende rol naar voren die oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink in het Baybasin-onderzoek, volgens een Turks rapport, zou hebben gespeeld. Demmink zou in Turkije seks met minderjarigen hebben gehad en daarmee zijn gechanteerd en daarom het Baybasin-onderzoek hebben aangezwengeld, op verzoek dus van de Turken. De TCEAS wees de zaak van Baybasin af.

‘Verkieslijker’

In 2013 begon de advocaat van Baybasin en de van de Turkse minderjarigen een procedure om strafrechtelijke vervolging van Demmink af te dwingen. Wladimiroff dook toen weer op, ditmaal als advocaat van Joris Demmink. Ybo Buruma schreef hierover in een e-mail aan een mede-commissielid dat het ‘verkieslijker’ zou zijn geweest als Wladimiroff Demmink niet als cliënt zou hebben aanvaard.

Gegrond

De Raad van Discipline vindt de klacht van Baybasin hierover gegrond. Een advocaat mag zich niet in een situatie begeven waarin hij de kans loopt ten koste van zijn cliënt in een belangenconflict te raken. En dat was hier wel het geval, aldus de Raad. Een cliënt moet er ook zeker van kunnen zijn dat:

‘Gegevens over zijn zaak, zijn persoon of zijn onderneming, die de cliënt de advocaat of zijn kantoorgenoot ter beschikking stelt, niet op enig moment tegen hem worden gebruikt. (…) Hij had in redelijkheid niet kunnen en mogen besluiten om voor Demmink te gaan optreden zonder daarvoor uitdrukkelijk de toestemming van beide partijen te vragen. Zodra hem bekend werd dat de kwestie te nauw verstrengeld was met de strafzaak tegen klager, had verweerder zich moeten onttrekken.’

Wladimiroff krijgt hierover een waarschuwing van de Raad. Hij heeft zich inmiddels teruggetrokken als advocaat van Demmink.

Niet-ontvankelijk

Wat betreft de deelname van Wladimiroff in het onderzoek van de TCEAS naar Baybasin en de vraag of hij zich hier niet had moeten verschonen had Baybasin ook een klacht ingediend. Volgens hem was Wladimiroff door hem in vertrouwen genomen over gevoelige details zoals de vermeende bemoeienis van de Turkse Staat met zijn zaak. De Raad acht die klacht echter niet ontvankelijk en komt dus niet toe aan inhoudelijke behandelng van de klacht. De redelijke termijn is volgens de Raad verstreken.

  Beslissing Raad Van Discipline

Zie ook:

‘Belangenverstrengeling Demmink-zaak ongelofelijk’