Hoge Raad stelt conclusie Baybaşin weer uit

Advocaat-generaal Diederik Aben komt ook dit jaar niet met zijn conclusie voor de Hoge Raad over het herzieningsverzoek in de zaak van de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşin. Dat bevestigt Baybaşin’s advocaat aan Crimesite. Het herzieningsverzoek loopt nu al sinds april 2011.

Door @Wim van de Pol

De conclusie van Aben is erg belangrijk en zou kunnen leiden tot heropening van de zaak van de levenslang gestrafte Baybaşin (59), die sinds maart 1998 vastzit. Aben heeft zelf onderzoek laten doen door twee deskundigen naar eventuele manipulatie van de afgeluisterde telefoongesprekken. Bovendien heeft Aben een serie getuigen gehoord over aanwijzingen dat er is gerommeld door politie en justitie aan het begin van het strafrechtelijk onderzoek naar Baybaşin.

Geen indicatie

Eind vorige maand liet een woordvoerder van de Hoge Raad aan Crimesite weten dat er ‘geen enkele indicatie’ te geven was over een datum dat Aben zijn onderzoek en advies aan de Hoge Raad klaar zou hebben. Dat was kort nadien kennelijk toch wel mogelijk, want vrijdag stuurde een journalist van NRC-Handelsblad een tweet de wereld in dat er voor het eind van dit jaar geen conclusie bekend zal zijn.

Desgevraagd zei de woordvoerder van de Hoge Raad ‘dit niet zo te hebben gezegd’ aan de NRC-journalist en dat er geen indicatie te geven is. De NRC-journalist laat in reactie op zijn beurt weten zich op ’twee bronnen’ te baseren.

Erg verbaasd

Advocaat Adèle van der Plas is ‘erg verbaasd’ dat nieuws over de voortgang van het onderzoek door de advocaat-generaal in de zaak van Baybaşin nu voor de tweede keer via NRC-Handelsblad naar buiten wordt gebracht. De krant bracht dit voorjaar het nieuws dat de conclusie voor de zoveelste maal wordt uitgesteld, en pas ‘na de zomer 2016’ zou komen.

Desgevraagd zegt Van der Plas nu in een reactie:

Ik weet van de advocaat-generaal Aben zelf dat hij nog te druk is met zijn onderzoek. Het kost mijns inziens zo veel tijd omdat wij zulke sterke argumenten hebben ingediend. Er liggen 101 nieuwe feiten op tafel. Het instituut van de herziening in Nederland is zoveel mogelijk gericht op het afwijzen. Mijn analyse is nu dat wat wij hebben ingediend erg moeilijk is om nog af te wijzen. Men heeft grote moeite om de waarheid in de zaak Baybaşin onder ogen te zien.

Deskundige

Die waarheid zou kunnen zijn dat opgenomen telefoongesprekken deels falsificaties zijn, zodat het enige bewijs dat tegen Baybaşin voorlag ongeldig is. Het onderzoek naar die telefoontaps is door twee deskundigen uitgevoerd: één op voorspraak van de verdediging en één aangedragen door het Openbaar Ministerie.

De deskundige die door het Openbaar Ministerie is ingebracht is Bas van den Heuvel. Hij treedt vaker op voor het Openbaar Ministerie, niet altijd met succes. Hij bracht in de zaak van de mislukte aanslag op Cor van Hout videomateriaal in dat in kwaliteit verbeterd zou zijn waarop de schutter zichtbaar was gemaakt. De rechtbank ging daarin niet mee.

Vuurwerkramp

Van den Heuvel participeerde ook in het onderzoek naar de Enschedese vuurwerkramp (2000). In 2003 kraakte het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in een brief aan het Openbaar Ministerie een rapport van Van den Heuvel’s adviesbureau MSNP. Dat bureau beschikte volgens het NFI ‘niet over voldoende kennis en ervaring op het gebied van onderzoek naar explosies en explosieven’. Dit bleek uit de ‘berekeningen’ waarbij werd uitgegaan van ‘ongeoorloofde of onjuiste aannames en benaderingen’.

Van den Heuvel schreef ook een rapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol (2005) en bekritiseerde de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad liet het werk van Van den Heuvel – beeldbewerkingstechniek – bestuderen door externe experts maar die schoven Van den Heuvel’s conclusies over een tweede brandhaard terzijde.

Advocaat van der Plas heeft overigens vragen gesteld over de deskundigheid van Van den Heuvel op het gebied van afluistertechniek. Hij is op dat gebied volgens haar geen deskundige.

Het NFI schreef in 2003 ook nog over Van den Heuvel’s bureau:

De diverse discussies met MSNP waren niet altijd even gemakkelijk omdat de hypotheses van MSNP en de door hen aangevoerde argumenten steeds wisselden.

Schandaal

Volgens Van der Plas kan er geen twijfel meer zijn over de manipulatie van Baybaşin’s telefoongesprekken.

Als die werkelijk hebben plaatsgehad dan heeft de advocaat-generaal Aben de zware taak dat schandaal over het voetlicht te brengen in zijn conclusie, die nu sinds april 2011 op zich laat wachten.

Van der Plas zegt overigens stug door te gaan met haar eigen onderzoek naar het strafdossier van Baybaşin:

Het is verschrikkelijk voor mijn client. Hij zit vast vanaf 27 maart 1998. Maar iedere dag dat het langer duurt vinden we nieuwe aanwijzingen voor falsificaties.

Zie de laatste berichten:

‘Wraakacties van justitie tegen Baybaşin’

Baybasin overgeplaatst naar Vught (Video)

Gloeiend hete aardappel bij de Hoge Raad

NOS betaalt 10.000 euro aan Baybasin