155 miljoen voor meer rechters tegen ‘ondermijning’

De rechtspraak in Nederland krijgt jaarlijks ruim 155 miljoen euro extra. Dit is onder meer bestemd voor meer rechters voor de behandeling van ‘ondermijningszaken’ en het digitaliseren van de rechtspraak.

Extra geld

Een groot deel van het extra geld voor de rechtspraak is bestemd voor de behandelingen van zaken die gaan over ondermijnende criminaliteit. Die zaken zijn volgens de rechters vaak ingewikkeld, en er zijn veel veiligheidsmaatregelen bij nodig. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Willem Naves, hierover: ‘De roep van de samenleving om paal en perk te stellen aan deze ontwrichtende vorm van criminaliteit is volstrekt begrijpelijk. Maar als de politie en het Openbaar Ministerie hier werk van maken, betekent dat natuurlijk ook dat rechters meer van dit soort complexe zaken moeten behandelen. Het is goed om te zien dat het Kabinet aandacht heeft voor de hele strafrechtketen.’

Met ondermijnende criminaliteit wordt vooral georganiseerde drugsmisdaad bedoeld die de rechtstaat en de democratie zou kunnen bedreigen.

Meer rechters

De rechtspraak kampt met een tekort aan rechters. Dit komt onder andere door de steeds complexer wordende rechtszaken en omdat veel rechters de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, meldt de Raad. ‘Hierdoor is er sprake van een hoge werkdruk en staan doorlooptijden onder druk.’

Een deel van de toegezegde 155 miljoen euro is daarom bestemd voor het aantrekken en opleiden van extra rechters. Naves: ‘We hebben op dit bedrag al een voorschot genomen door onze opleidingscapaciteit te vergroten van 80 naar 130 plekken per jaar. Die plekken worden op dit moment volledig benut. Het opleiden van nieuwe rechters duurt echter een paar jaar. Het effect van deze investering is dus niet meteen merkbaar, maar op termijn maakt dit een groot verschil.’

Ondanks maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze bij de rechtbank in Gelderland 1500 kleinere zaken seponeert, vanwege een opgelopen achterstand in zaken en een tekort aan rechters.

Toegankelijker

De Raad en de minister voor Rechtsbescherming hebben afgesproken dat er flink geïnvesteerd wordt om de rechtspraak ook op digitaal vlak toegankelijker te maken. De online dienstverlening van de rechtspraak moet verbeteren. ‘Dit geld is niet alleen bedoeld voor vernieuwing, maar bijvoorbeeld ook om de bijbehorende ICT-beveiliging op orde te krijgen.’